Урок «Основні орфограми в префіксах», 10 клас
Мета уроку: систематизувати й узагальнити знання, здобуті учнями у середніх класах, про основні орфограми у префіксах; формувати орфографічну пильність, культуру усного і писемного мовлення; удосконалювати вміння знаходити і виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; розвивати пам'ять,
06 листопада, 2016 0
Урок «Мистецтво українського слова. Мовні химери. Стилістичні засоби лексикології», 10 клас
Засвоєння учнями ґрунтовних знань сучасної лінгвістичної теорії має стати основою для формування в них умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови. Опорно-логічні схеми (ОЛС) із розділу «Лексикологія», уривки із художніх текстів як засоби мавленнєво-комунікативного
06 листопада, 2016 0
Урок «Узагальнення знань про просте та складне речення», 11 клас
Мета уроку:  Навчити учнів узагальнювати відомості про вивчене, порівнювати різні види речень та визначати їх відмінності, виявити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розвивати навички проектної і дослідницької діяльності учнів, формувати і навички використання теоретичних знань при
06 листопада, 2016 0
Урок «Порівняльний зворот. Використання порівняльних зворотів у мовленні», 8 клас
Мета: вчитися розпізнавати порівняльні звороти серед інших синтаксичних конструкцій, розуміти образне значення порівняльних зворотів у текстах різних стилів мовлення, удосконалювати вміння і навички учнів уживати їх в усному і писемному мовленні; розвивати логічне мислення, спостережливість,
06 листопада, 2016 0
Урок «Узагальнення та систематизація вивченого за темою “Прислівник”», 7 клас
Мета: повторити вивчене, узагальнити та систематизувати знання семикласників про прислівник як частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль, продовжити вдосконалювати орфографічні навички; розвивати критичне мислення, розумові та творчі здібності дітей, формувати вміння висловлювати й
05 листопада, 2016 0
Урок «Односкладні прості речення. Узагальнення знань», 8 клас
Мета: 1)навчальна: узагальнити та систематизувати відомості про односкладні речення, їх групи та види; удосконалити вміння визначати тип односкладних речень, спосіб вираження в них головного члена, правильно використовувати у мовленні вивчені види односкладних речень; 2)розвивальна: розвивати
05 листопада, 2016 0
Урок «Лист. Адреса», 5 клас
Мета: ознайомити   учнів   із   типами   листів,  навчити  грамотно   і   правильно підписувати  конверт   і   оформляти    лист ,  дотримуючись композиційної   єдності , послідовно   викладати   свої   думки
05 листопада, 2016 0
Урок «Лексикологія. Тренувальні вправи», 6 клас
Мета. Забезпечити поглиблення знань, умінь і навичок учнів із лексикології; поглибити уміння розрізняти групи слів за вживанням; удосконалювати уміння характеризувати текст за лексичним складом; розвивати логічне мислення; сприяти вихованню почуття поваги до рідного народу.
05 листопада, 2016 0
Урок «Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ», 5 клас
Мета: навчальна: повторити і закріпити знання українського алфавіту, ви­робити навички розмежування понять «звук» і «буква»;  розвивати навички правопису; розвивальна: розвивати вміння працювати колективно та самостійно; логічне мислення; вдосконалювати мовленнєві навички; виховна: виховування
05 листопада, 2016 0
Урок «Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком. Синтаксичний розбір речень», 9 клас
Мета: закріпити знання про типи складних речень, працювати над виробленням уміння виконувати синтаксичний розбір речення, закріплювати вміння вмотивовувати пунктограми й орфограми; розвивати мислення, мовлення, уміння аналізувати й узагальнювати; формувати  соціальну та загальнокультурну
05 листопада, 2016 0
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13