Мета: закріплювати знання учнів про українську абетку, назви літер за абеткою; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слів, спостережливість; закріпити вміння каліграфічного письма малих букв українського алфавіту; виховувати інтерес до навчання.
15 січня, 2017 0
Мета: закріплювати знання учнів про звуки і букви; повторити, чим звуки відрізняються від букв; розвивати мову, мислення; виховувати любов до рідної мови. Хід уроку  I. Організаційний момент  II. Актуалізація опорних знань  1. Перевірка домашнього завдання (с. 7, вправа
15 січня, 2017 0
Мета: закріпити і поглибити знання учнів про звуки; розвивати навички звукобуквеного аналізу слів; виховувати уважність, старанність. Хід уроку  I. Організаційний момент  II. Актуалізація опорних знань  1. Перевірка домашнього завдання (с. 5, вправа 6)  — Чому берези
15 січня, 2017 0
Мета: закріплювати знання учнів про звуки; розвивати навички звукового аналізу слів, спостережливість; виховувати інтерес до навчання.  Ознайомлення з підручником «Українська мова»  — Розгляньте підручник і скажіть, як він називається і хто його автор.  — Які умовні позначення
15 січня, 2017 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу над змістом оповідань В. Винниченка про дітей, зокрема звернути увагу на проблематику твору «Кумедія з Костем»; продовжувати навчати аналізувати епічний твір; розвивальна: удосконалювати вміння виразно й вдумливо читати епічні
09 листопада, 2016 0
Мета: виявити рівень знань, умінь і навичок учнів із метою їх корекції; розвивати пам'ять, уміння зосереджуватись, логічне й образне мислення, зв'язне мовлення; виховувати кращі людські риси характеру. Тип уроку: урок контролю і корекції знань, умінь і навичок.
07 листопада, 2016 0
Методична розробка (Цікаві вправи з використанням фразеологізмів під час вивчення тем «Іменник», «Прикметник»), 6 клас
Знання фразеології так необхідне для розширення й збагачення лексичного запасу учнів, розвитку пізнавального інтересу до мови засобами мовлення, формування культури мови. Тому завдання вчителя полягає в тому, щоб зацікавити школярів, збудити в них прагнення розуміти зміст фразеологізмів,
06 листопада, 2016 0
Урок «Активна і пасивна лексика», 10 клас
Мета. Поглибити відомості учнів про пасивну лексику, формувати уміння розрізняти архаїзми, історизми, неологізми, навчити дітей знаходити їх у тексті, визначати їх тип та стилістичну роль у художніх текстах, розширювати словниковий запас слів, виховувати позитивне ставлення до лексичного розмаїття
06 листопада, 2016 0
Урок «Діалог, який доповнює почутий або прочитаний текст», 7 клас
Мета: навчити семикласників вдумливо слухати та аналізувати прочитаний чи почутий текст, розвивати вміння складати діалоги та пам'ять, виховувати мовленнєвий етикет та повагу до сторонньої думки Обладнання: картки з текстами, пам'ятка «Як вести діалоги» Тип уроку:  розвиток комунікативних
06 листопада, 2016 0
Урок «Однорідні члени речення зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком», 8 клас
МЕТА. Поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення; сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити однорідні члени речення та визначати їх вид, аналізувати зв'язок між ними, а також смислові відношення, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними
06 листопада, 2016 0
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13