Урок «Стилістичні засоби лексикології та фразеології. Слово і його лексичне значення. Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми. Основні групи фразеологізмів», 10 клас
Мета заняття: активізувати, узагальнити та систематизувати знання студентів про слово як предмет вивчення лексикології, його лексичне значення, про синоніми, антоніми та пароніми, про фразеологію; сформувати уявлення про лексико-стилістичні синоніми та їх види; збагачувати словниковий запас
05 листопада, 2016 0
Розробка уроку «Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини», 5 клас
Мета: навчити учнів розрізняти другорядні члени речення (додатки, означення, обставини), виділяти їх у контексті умовними позначками; формувати загальнопізнавальні вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати їхню синтаксичну роль і спосіб морфологічного вираження; за допомогою
05 листопада, 2016 0
Розробка уроку «Написання не з іменниками», 6 клас
Мета: формувати в учнів уміння правильно писати не з іменниками, обґрунтовувати вибір написання відповідними орфографічними правилами; розвивати пам'ять, логічне мислення, навички систематизовувати здобуті знання, самостійно робити висновки; розвивати культуру усного й писемного мовлення.
05 листопада, 2016 0
Розробка уроку «Звертання. Розділові знаки при звертанні», 5 клас
Мета: навчити учнів знаходити і виділяти звертання в реченнях і тексті, правильно інтонувати речення зі звертаннями, розставляти розділові знаки при звертаннях; удосконалювати пунктуаційні вміння; розвивати усне та писемне мовлення; виховувати любов і повагу до членів своєї родини.
04 листопада, 2016 0
Розробка уроку «Виступ з ораторською промовою. Основні способи виступу», 11 клас
Мета заняття:   навчальна - закріпити знання з практичної риторики, з'ясувати рівень засвоєння елементів практичної риторики; виробляти вміння викладати зміст виступу у чіткій послідовності, вміло почати та закінчити виступ, володіти мімікою та жестами під час виступу; розвивальна
04 листопада, 2016 0
Розробка уроку «Узагальнення та систематизація вивченого про іменник як частину мови. Тренувальні вправи. Морфологічний розбір іменника», 6 клас
Мета:         повторити, систематизувати і узагальнити знання учнів з теми "Іменник як частина мови"; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу уяву, культуру усного мовлення, уміння правильно висловлювати свої думки; сприяти розширенню світогляду, збагачувати словниковий
04 листопада, 2016 0
Розробка уроку «Пунктограми в простому реченні», 11 клас
Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів про основні пунктограми в простому реченні; удосконалювати вміння обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою правил, правильно вживати розділові знаки при однорідних, відокремлених членах, звертаннях, вставних словах, словосполученнях,
04 листопада, 2016 0
Розробка уроку «Буває мить якогось потрясіння: побачиш світ, як вперше у житті…» 6 клас
(Письмовий твір – опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі) Мета.   Формувати мовленнєві компетентності:Просторову: навчити складати твір-опис природи, формувати вміння  будувати  висловлювання  в певній композиційній формі;Розширити уявлення учнів про
04 листопада, 2016 0
Розробка уроку «Письмовий твір-опис предмета в художньому стилі», 5 клас
Мета: формувати вміння і навички складання усних і письмових творів – описів предмета, навчити дітей спостерігати, бачити, зіставляти, систематизувати, виділяти частини із цілого; розвивати навички зв'язного мовлення школярів, логічне мислення, уяву, нестандартне творче мислення, вміння
04 листопада, 2016 0
«Узагальнення вивченого з теми «Дієслово». 7 клас
Мета: -узагальнити знання учнів про дієслово, його граматичні ознаки, зокрема час, число, особу, рід, вид, спосіб, вдосконалювати вміння розпізнавати дієслова серед інших частин мови, - розвивати зв'язне мовлення учнів; - виховувати любов до рідної мови.
04 листопада, 2016 0
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13