Конспекти з української мови 9 клас

Урок «Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком. Синтаксичний розбір речень», 9 клас
Мета: закріпити знання про типи складних речень, працювати над виробленням уміння виконувати синтаксичний розбір речення, закріплювати вміння вмотивовувати пунктограми й орфограми; розвивати мислення, мовлення, уміння аналізувати й узагальнювати; формувати  соціальну та загальнокультурну
05 листопада, 2016 0
Урок «Розвиток мовлення “Українці - здорова нація”», 9 клас
Мета: активізувати знання учнів про народні зимові свята, їх обрядовість, звичаї, систематизувати вміння працювати з деформованим текстом, навички перекладу текстів з російської мови на українську, сприяти зміцненню орфографічних та пунктуаційних навичок;        
05 листопада, 2016 0
Урок «Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним», 9 клас
Мета: поглибити знання учнів про складнопідрядне речення, вчити розпізнавати складнопідрядні речення з підрядним з'ясувальним, визначати засоби зв'язку в ньому; розвивати логічне мислення, вміння самостійно робити висновки та узагальнення, формувати комунікативні вміння та навички; виховувати
05 листопада, 2016 0
Урок «Лінгвістика тексту або портрет з натури», 9 клас
Мета : дати усвідомлення основних теоретичних відомостей про лінгвістику тексту як науку й навчальну дисципліну,що розглядає текст з позицій його структури й змісту, удосконалювати навички створення  й редагування  текстів різних стилів, жанрів, типів мовлення; розвивати вміння
05 листопада, 2016 0
Узагальнення і систематизація знань з теми “Безсполучникове складне речення”. Урок-дослідження за творчістю Т. Шевченка, 9 клас
Мета: систематизувати знання учнів про безсполучникове складне речення; сформувати вміння й навички правильно інтонувати речення,  визначати засоби зв'язку в ньому;розвивати вміння аналізувати текст, враховуючи розділові знаки; на прикладі зразків творів письменників виховувати любов до слова,
03 листопада, 2016 0
«Узагальнення вивченого про складнопідрядне речення, його будова, засоби зв'язку у ньому» з української мови в 9-му класі
Мета: націлити на усвідомлення, осмислення  й засвоєння відомостей про СПР, розвивати уміння і навички розпізнавання СПР серед інших видів складних речень; формувати навички аналізу; удосконалювати уміння створювати висловлювання за опорною схемою на задану тему, уміння ставити запитання за
03 листопада, 2016 0