Конспекти з української мови 5 клас

Мета: ознайомити   учнів   із   типами   листів,  навчити  грамотно   і   правильно підписувати  конверт   і   оформляти    лист ,  дотримуючись композиційної   єдності , послідовно   викладати   свої   думки
05 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: повторити і закріпити знання українського алфавіту, ви­робити навички розмежування понять «звук» і «буква»;  розвивати навички правопису; розвивальна: розвивати вміння працювати колективно та самостійно; логічне мислення; вдосконалювати мовленнєві навички; виховна: виховування
05 листопада, 2016 0
Мета: навчити учнів розрізняти другорядні члени речення (додатки, означення, обставини), виділяти їх у контексті умовними позначками; формувати загальнопізнавальні вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати їхню синтаксичну роль і спосіб морфологічного вираження; за допомогою
05 листопада, 2016 0
Мета: навчити учнів знаходити і виділяти звертання в реченнях і тексті, правильно інтонувати речення зі звертаннями, розставляти розділові знаки при звертаннях; удосконалювати пунктуаційні вміння; розвивати усне та писемне мовлення; виховувати любов і повагу до членів своєї родини.
04 листопада, 2016 0
Мета: формувати вміння і навички складання усних і письмових творів – описів предмета, навчити дітей спостерігати, бачити, зіставляти, систематизувати, виділяти частини із цілого; розвивати навички зв'язного мовлення школярів, логічне мислення, уяву, нестандартне творче мислення, вміння
04 листопада, 2016 0
І. Словниковий диктант Невідомо, край, глечик, чоловік, сьомий, собака, дорога, зірки, щира, дощ, країна, самітній, сильніший, ведмідь, людина, служба, ввечері, лев, сонце, обличчя. ІІ. Пояснювальний диктант Велика посуха, понесла додому, узяла глечик, удова захворіла, щира дівчина, знайти
03 листопада, 2016 0
Мета: систематизувати вивчене про звертання, удосконалювати вміння визначати їх в реченні, доречно використовувати в усному та писемному мовленні; розвивати вміння спілкуватися, логічне мислення, пам`ять; виховувати культуру спілкування, любов до рідного слова, повагу до родини.
03 листопада, 2016 0
МЕТА :  повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні в 5 класі знання учнів про основні відомості з вивченого; удосконалити пунктуаційні, орфографічні навички п'ятикласників, вміння робити фонетичний, морфемний, синтаксичний, лексичний аналізи;
03 листопада, 2016 0
Мета уроку:  навчальна - закріпити  знання, вміння, навички  правопису слів із знаком м'якшення . розвивальна - розвивати логічне мислення, уяву, мовлення; збуджувати інтерес до творчості В.О.Сухомлинського; виховна - сприяти вихованню любові і поваги до рідної мови, художнього
03 листопада, 2016 0