Узагальнити вивчений у 10 класі матеріал, учити учнів сприймати здобуті знання з української літератури як частку світового літературного процесу, перевірити рівень засвоєння деяких тем курсу літератури 10 класу; розвивати вміння узагальнювати, робити висновки, давати відповіді в стислій формі;
28 грудня, 2016 0
Повторити характеристики окремих художніх образів з курсу української літератури 10 класу; розвивати творчі здібності учнів, зв'язне усне мовлення, вміння добирати аргументи, захищати власну позицію, робити висновки та узагальнення, розширювати словниковий запас учнів; виховувати інтерес до
28 грудня, 2016 0
Зробити огляд творчості новелістів (М. Черемшини, Л. Мартовича, О. Маковея), драматурга С. Черкасенка, визначити їх унесок у розвиток української новели та драматургії, новаторство творчості; розвивати навички самостійної роботи з різноманітними джерелами інформації, вміння сприймати інформацію на
27 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом українських поетів-модерністів П. Карманського, В. Пачовського, Б. Лепкого, проаналізувати їх унесок у розвиток модернізму в українській літературі; розвивати вміння самостійно працювати з додатковою літературою та підручником, зіставляти, узагальнювати,
27 грудня, 2016 0
Розвивати навички роботи з різними джерелами інформації, критично ставитися до них, вибирати головне, стисло викладати зміст теми, систематизувати та узагальнювати інформацію у вигляді комп'ютерної презентації та повідомлення-коментаря до неї, акторські здібності; вміння співпрацювати, сприймати
27 грудня, 2016 0
Мета: узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції, розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.
27 грудня, 2016 0
Мета: сприяти усвідомленню психологічної глибини образів новели, трагедії життя Марії Ляшківської; розвивати навички психологічної характеристики персонажів, зв'язного монологічного мовлення, вміння дискутувати про актуальність порушених у драмі проблем.  Теорія літератури: неореалізм,
27 грудня, 2016 0
Мета: ознайомити учнів із драматургією письменника та змістом психологічної драми «Гріх»; розкрити морально-філософську проблематику твору, звернути увагу на її актуальність у наш час; охарактеризувати основні елементи сюжету й композиції; дати поняття про психологічну новелу; виховувати
27 грудня, 2016 0
Охарактеризувати образ Панни як утілення ідеї вічної жіночності та краси; висловити власні судження про миттєве і вічне, про сенс життя; розвивати навички зв'язного мовлення; дати учням уявлення про неореалістичні тенденції в оповіданнях і новелах письменника, про його романістику; виховувати
27 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів зі змістом новели; розкрити її тематику, проблематику, філософський підтекст твору; розвивати вміння аналізувати новелу, аргументувати власну думку, навички зв'язного мовлення; визначити стильові особливості твору та імпресіоністичні елементи в ньому; виховувати почуття
27 грудня, 2016 0
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 57