Мета: ознайомити учнів із життям і творчою спадщиною письменника-гумориста; розвивати почуття комічного; виховувати любов до спадщини Остапа Вишні, прагнення поглибити знання шляхом самостійного читання творів та літератури про творчість письменника і його життя.  Тип уроку: комбінований.
30 грудня, 2016 0
Проаналізувати роман Валер'яна Підмогильного «Місто» з позицій екзистенціалізму, учити учнів розуміти вплив цивілізаційних процесів на людину, психологічну мотивацію вчинків Степана Радченка та інших дійових осіб; характеризувати маргінальний образ українського інтелігента; розвивати вміння
29 грудня, 2016 0
Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Валер'яна Підмогильного — активного творця української літератури XX ст., автора інтелектуально-психологічної прози, перекладача; виховувати ідеали добра й справедливості.  Тип уроку: засвоєння нових знань.
29 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів зі змістом новел «Дитинство», «Шаланда в морі»; розвивати навички аналізу текстів, шліфувати вміння пояснювати художні засоби, відокремлювати епізоди й художні деталі як втілення національних атрибутів; висловлювати власне ставлення до проблеми збереження своїх коренів, небезпеки
29 грудня, 2016 0
Мета: ознайомити учнів із творчою біографією Юрія Яновського, місцем письменника в розвитку української літератури, жанровою своєрідністю роману «Вершники»; розвивати вміння аналізу вати твори; виховувати інтерес до творчості письменника.  Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
29 грудня, 2016 0
Мета: перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу з теми; формувати вміння роботи з різнорівневими завданнями; розвивати навички узагальнення й аналізу вивченого матеріалу; виховувати прагнення самовдосконалення.  Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок.  Обладнання:
29 грудня, 2016 0
Розвивати вміння школярів коментувати зміст новели, зокрема показ переваги загальнолюдського над класово-ідеологічним; розвивати навички спільного обговорення та зіставлення склад них життєвих ситуацій; навчити виокремлювати й коментувати зорові й слухові образи твору, художні деталі; поглибити
29 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Г. Косинки, зокрема трагічною його долею; сприяти розумінню позаідеологічності творів митця, психологізму художньої деталі; розвивати вміння переказувати сюжет твору, визначати основні мотиви; формувати власне ставлення до таких особистостей, як Г.
29 грудня, 2016 0
Мета: ознайомити школярів із новелістикою М. Хвильового й навчити порівнювати життєвий шлях митця зі змістом його творів, висловлювати міркування про своєрідність творчої манери письменника, що є виявом імпресіоністського стилю української літератури; плекати почуття високого громадянського
29 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів зі змістом новели «Я (Романтика)», пояснити присвяту до неї, символічність образу матері, проблему вибору героя; розвивати уміння визначати жанр твору, відрізняти реальне й уявне в ньому, характеризувати образ ліричного «Я»; виховувати повагу до жінки, усвідомлення переваги
28 грудня, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 57