Методичні рекомендації до уроків української літератури з вивчення життєпису Григора Тютюнника
Українська література формує любов до культури свого народу, його мови, звичаїв, національних традицій і етнічних цінностей, розуміння загальнолюдської й національної історії, сьогодення, розвиває інтелектуальні, духовні та естетичні цінності. Українська література як базовий навчальний предмет
06 листопада, 2016 0
Врахування психолого-вікових особливостей школярів при вивченні творчості Григора Тютюнника
Повнота сприйняття учнем художньої літератури залежить від його індивідуальних і вікових особливостей, а також від часу, в який він живе. Щоб діяльність учителя-словесника була ефективною, він має знати основні етапи літературного розвитку учня і відповідно до них вибудовувати процес викладання.
06 листопада, 2016 0
Автобіографічні мотиви у творчості Григора Тютюнника
Важливе місце у вивченні творчості належить фактам, які допомагають учням зрозуміти суспільне середовище, в якому зростав письменник, історичні події, що визначили напрям його творчості, зв'язок з передовими людьми часу, розкривають секрети творчої лабораторії, визначають його місце в літературному
06 листопада, 2016 0
Особливості вивчення творчості письменника
Вивчення життєвого і творчого шляху письменника – важлива ланка у системі викладання літератури в школі. Насамперед це пояснюється тим, що життя та діяльність визначного майстра слова є найкращим коментарем до його творів. Вивчення життєвого шляху письменника повинне бути своєрідною психологічною
06 листопада, 2016 0
1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57