Ознайомити учнів з літературою українського романтизму, її ідейно-художніми особливостями; охарактеризувати життя і творчість програмових поетів-романтиків, проаналізувати їх поезії; розвивати пам'ять, увагу, спостережливість, уміння аналізувати поетичні твори, надавати відповідний коментар щодо їх
08 грудня, 2016 0
Поглибити знання про життєвий і творчий шлях Б. Грінченка; опрацювати ідейно-художній зміст повісті «Сонячний промінь», з'ясувати її проблематику; охарактеризувати образи твору; розвивати культуру зв'язного мовлення, спостережливість, логічне мислення, уяву, вміння грамотно висловлювати власні
08 грудня, 2016 0
Вдосконалювати вміння учнів писати твори-роздуми на запро-поновану тематику, яка охоплює знання учнів змісту вже вивчених програмових творів художньої літератури (І. Котляревського «Енеїди», «Наталка Полтавка»; Г. Квітки-Основ'яненка «Маруся», «Конотопська відьма»); розвивати пам'ять, увагу,
08 грудня, 2016 0
Продовжити опрацьовувати ідейний зміст «Конотопської відьми», зосереджуючи увагу на поєднанні у творі елементів реалізму і фантастики; охарактеризувати образ Явдохи Зубихи; розвивати в учнів допитливість, зв'язне усне мовлення, вміння робити логічні висновки, орієнтуватись у складних ситуаціях;
08 грудня, 2016 0
Продовжити опрацьовувати ідейно-художній зміст повісті, виокремлюючи і пояснюючи художні засоби сатиричного зображення персонажів на конкретних фактах твору; охарактеризувати образи героїв твору — М. Забрьохи, П. Пістряка, Д. Халявського; розвивати культуру зв'язного мовлення, логічне мислення,
08 грудня, 2016 0
Ознайомити школярів з наступним програмовим твором Г. Квітки-Основ'яненка, розкрити його ідейно-тематичне спрямування, особливості зображення життя українців за часів Великої Руїни в «Конотопській відьмі»; розвивати пам'ять, увагу, спостережливість, культуру зв'язного мовлення, творчу уяву, логічне
08 грудня, 2016 0
Ознайомити школярів з життям і творчістю батька української прози; визначити ідейно-тематичну спрямованість твору, ознаки сентименталізму; стисло охарактеризувати головних героїв твору; розвивати вміння виразно читати художню літературу і осмислено сприймати її зміст, грамотно висловлювати власні
08 грудня, 2016 0
Вдосконалювати вміння школярів складати порівняльну характеристику героїв твору на прикладі Петра й Миколи, виявляти особливості їх рис поведінки, поглядів; ставлення до інших персонажів п'єси; розвивати увагу, творчі здібності, логічне мислення, пам'ять, спостережливість; вміння виділяти головне,
08 грудня, 2016 0
Охарактеризувати образи п'єси Наталки, Петра, Миколи; з'ясувати роль і функцію пісень у творі; розвивати вміння відстоювати людську гідність, власні принципи; грамотно висловлювати свої думки, почуття; робити висновки, узагальнення; виховувати почуття гордості за національну культуру; прищеплювати
08 грудня, 2016 0
Виявити основні особливості першого драматургічного твору нової української літератури, його ідейно-тематичну спрямованість, композицію, конфлікт; охарактеризувати образ возного, виборного, Терпилихи; опрацювати дію І драми; розвивати культуру зв'язного мовлення, пам'ять, уміння грамотно
07 грудня, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8