Стисло ознайомити школярів із життям і творчістю М. Старицького; розкрити ідейний зміст, тему та проблематику його твору, охарактеризувати головного героя п'єси; розвивати читацький кругозір учнів, культуру зв'язного мовлення; прагнення пізнавати і застосовувати отримані знання у власному житті;
09 грудня, 2016 0
Поглибити знання у школярів про особливості епістолярного жанру в художній літературі, формувати вміння складати лист до героя твору, зокрема з поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»; розвивати творчі здібності учнів, їх увагу, логічне й абстрактне мислення, вміння складати зв'язні тексти, грамотно
09 грудня, 2016 0
Продовжити опрацьовувати ідейний зміст поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»; охарактеризувати образи героїв твору; з'ясувати їх роль у зображенні героїчного минулого рідного краю; розвивати культуру зв'язного мовлення, пам'ять, уміння орієнтуватися в прочитаному і знаходити підтвердження своїм думкам у
09 грудня, 2016 0
Розкрити історичну основу, ідейно-тематичну спрямованість, сюжет, особливості жанру, композиції «Гайдамаків»; дослідити, як у творі зображено повсталий народ; розвивати логічне й абстрактне мислення, увагу, вміння сприймати й аналізувати навчальний матеріал, надавати відповідний коментар і
09 грудня, 2016 0
Закріпити знання школярів про баладу як літературний жанр; розкрити на прикладі програмових творів образи жінок, їх долю; дослідити доцільність застосування елементів фольклору, звичаїв, обрядів для сприйняття ідейного змісту «Причинни», «Лілеї»; розвивати логічне й абстрактне мислення, увагу,
08 грудня, 2016 0
Поглибити знання школярів про біографію Т. Шевченка, з'ясувати основні віхи його творчості; проаналізувати твори митця, що є віссю неперервності історичного часу; розвивати культуру зв'язного мовлення, пам'ять, вміння виразно читати поетичні твори, логічно мислити, грамотно висловлювати власні
08 грудня, 2016 0
Продовжити опрацьовувати ідейний зміст програмового твору М. Гоголя, розкрити його зв'язок з етичними уявленнями українського народу; розвивати логічне й абстрактне мислення, пам'ять, уміння грамотно висловлювати власні думки й судження, порівнювати, робити відповідний коментар; формувати
08 грудня, 2016 0
Ознайомити школярів із життям і творчою діяльністю М. Гоголя, визначити її значення для української культури; опрацювати ідейний зміст програмового твору письменника, дослідити зв'язок цього оповідання з фольклором; виховувати почуття поваги до творчості М. Гоголя, до рідної Батьківщини — країни
08 грудня, 2016 0
За допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам'ять, спритність, рішучість, кмітливість, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість,
08 грудня, 2016 0
Продовжити ознайомлювати школярів з письменниками українського романтизму; дізнатися про М. Шашкевича — зачинателя нової української літератури на західних землях; проаналізувати програмові поетичні твори; розвивати пам'ять, культуру зв'язного мовлення, логічне мислення, вміння визначати головні
08 грудня, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8