Мета: навчальна: удосконалювати вміння школярів висловлювати власні думки на запропоновану тематику, яка охоплює знання учнів змісту вже вивченого твору; з'ясувати значення п'єси в даний час, її актуальність для сучасного життя; розвивальна: розвивати культуру зв'язного мовлення, логічне
28 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжити роботу над трагікомедією І. Карпенка-Карого «Сто тисяч», подати відомості про сатиру, навчати знаходити елементи сатири у творі; розвивальна: розвивати логічне мислення, удосконалювати вміння робити власні висновки й узагальнення; виховна:
28 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжити роботу над трагікомедією І. Карпенка-Карого «Сто тисяч», осмислити актуальність проблем комедії для сучасного життя; навчати школярів аналізувати драматичні твори, характеризувати образи дійових осіб п'єси; розвивальна: розвивати логічне мислення,
28 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжити роботу над програмовим твором І. Карпенка-Карого «Сто тисяч», осмислити актуальність проблем комедії для сучасного життя; навчати школярів аналізувати драматичні твори, характеризувати головного героя; розвивальна: розвивати логічне мислення, уміння читати
28 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: подати короткі відомості про життя й творчість видатного українського драматурга ХІХ ст., ознайомити з діяльністю «театру корифеїв», розпочати роботу над ідейно-художнім змістом трагікомедії «Сто тисяч»; розвивальна: розвивати вміння визначати основні засоби змалювання
28 листопада, 2016 0
Мета:  навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, рівень сформованості вмінь та навичок із вивчених тем;  розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення;  виховна: виховувати старанність, відповідальність.
28 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: повторити всю інформацію щодо теорії літератури, біографії митців та узагальнити знання, здобуті впродовж семестру; розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні думки щодо прочитаних творів, коментувати зміст, характеризувати головні образи; виховна:
28 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу над проблематикою сучасної поезії, навчати школярів логічно, послідовно викладати в письмовій формі свої міркування щодо прочитаного; розвивальна: розвивати логічне мислення, уміння аналізувати, робити висновки, оформлювати свої думки на
28 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати знайомити школярів зі здобутками в царині сучасної поезії, подати відомості про І. Павлюка та Г. Кирпу, особливості їхньої творчості; розвивальна: удосконалювати вміння учнів аналізувати поетичні твори, уміння ви‑разно й усвідомлено читати твори сучасних
28 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: подати відомості про сучасний стан лірики; ознайомити учнів з життям та творчістю А. Мойсієнка; проаналізувати поезію «Жовтень жовті жолуді»; розвивальна: удосконалювати вміння учнів аналізувати поетичні твори, навички висловлювати власні думки, навіяні
27 листопада, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8