Мета: навчальна: продовжувати роботу над ідейним змістом повісті Гр. Тютюнника «Климко», зосередити увагу на відображенні головного образу, навчати характеризувати головного героя; розвивальна: розвивати логічне мислення, уміння доводити свою думку, грамотно висловлювати свої
21 листопада, 2016 1
Мета: навчальна: продовжувати роботу над ідейним змістом повісті Гр. Тютюнника «Климко», зосередити увагу на відображенні воєнного лихоліття у творі; розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, уміння грамотно висловлювати власну думку, удосконалювати навички
21 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: подати короткі відомості про життя і творчість видатного українського майстра слова — Григора Тютюнника та його автобіографічну повість «Климко»; розвивальна: формувати вміння визначати головне, висловлювати власну думку щодо важливих суспільних подій, розвивати
21 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу над проблематикою повісті «Гуси-лебеді летять…», навчати добирати матеріал для розкриття теми твору, самостійно складати план, образно, логічно, послідовно викладати в письмовій формі свої міркування щодо прочитаного; розвивальна: розвивати творче
21 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу над автобіографічною повістю М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять», навчити визначати тему та основну думку твору, знаходити художні засоби в тексті та з'ясовувати їхню роль; розвивальна: формувати вміння визначати головне, характеризувати тропи та
21 листопада, 2016 0
Мета:навчальна: продовжувати роботу над автобіографічною повістю М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять», навчати характеризувати образи дійових осіб твору;розвивальна: формувати вміння визначати головне, характеризувати образи персонажів, аргументувати свою думку, розвивати логічне мислення,
21 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу над автобіографічною повістю М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять», подати відомості про поняття символ, навчити визначати символічні образи у творі та інтерпретувати їх; розвивальна: формувати вміння визначати важливі обрати та символи в
21 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу над автобіографічною повістю М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять», розкрити значення пейзажних описів, пояснити роль образного бачення світу в житті людини; розвивальна: формувати вміння обґрунтовувати власне ставлення до прочитано-го, складати план
21 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: розкрити, у чому полягає автобіографічність повісті, опрацювати ідейний зміст першої частини повісті; розвивальна: формувати вміння обґрунтовувати власне ставлення до прочитано-го, складати план окремих розділів повісті; виховна: виховувати естетичні смаки. 
21 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: подати відомості про Михайла Стельмаха як видатного українського письменника, окреслити особливості поетичного світосприйняття майстра слова; навчати коментувати вірші та визначати художні засоби в них; розвивальна: розвивати уважність, спостережливість, уміння
20 листопада, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8