Мета: навчальна: продовжувати роботу над поетичною спадщиною Л. Костенко, звернути увагу на її твір «Кольорові миші», навчити пояснювати умовність ситуації, зображеної в поезії, алегорію образу кольорових мишей, подати характеристику образу Анни; розвивальна: розвивати вміння виразно й
21 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: подати короткі відомості про Ліну Костенко, навчати визначати провідну думку, коментувати метафоричний підтекст образів; розвивальна: розвивати вміння виразно та вдумливо читати поезію, коментувати її, визначати основні мотиви, пояснювати умовність зображеної
21 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: подати короткі відомості про Богдана Лепкого, навчати визначати тему та ідею твору, уміти знаходити реальне й уявне, розкрити комічну й трагічну ситуацію, їхню роль у втіленні ідеї, притчової моралі; розвивальна: розвивати креативність, уміння висловлювати власні
21 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу з оповіданням «Скарб» Олекси Стороженка, звернути увагу на морально-етичні проблеми та особливості зображення головного героя; розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні міркування про людину, її місце в цьому світі, її щастя, формувати навички
21 листопада, 2016 1
Мета: навчальна: ознайомити школярів із життєвим та творчим шляхом Олекси Стороженка, подати відомості про гумористичні твори; розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні міркування про людину, її місце в цьому світі, її щастя, формувати навички аналізу твору; виховна:
21 листопада, 2016 1
Мета: навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, рівень сформованості вмінь та навичок із вивчених тем; розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення; виховна: виховувати старанність, відповідальність.
21 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: систематизувати й узагальнити вивчений протягом семестру навчальний матеріал, який стосується знань про життєвий і творчий шлях письменників, зміст їхніх творів, понять із теорії літератури; розвивальна: розвивати культуру зв'язного мовлення, логічне мислення, формувати
21 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: ознайомити школярів із творчістю Леоніда Миколайовича Талалая, показати символізм, закладений у поезіях майстра слова, продовжувати навчати визначати головну думку, емоційно сприймати художній твір; розвивальна: розвивати спостережливість, навички пошукової роботи,
21 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу над ідейним змістом повісті Гр. Тютюнника «Климко», зосередити увагу на художніх особливостях твору: мові персонажів, художніх деталях; розвивальна: розвивати вміння визначати художні та композиційні особливості твору, уміння доводити свою
21 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу над ідейним змістом повісті Гр. Тютюнника «Климко», зосередити увагу на зображенні морально-етичних учинків персонажів твору; розвивальна: розвивати логічне мислення, уміння доводити свою думку, грамотно висловлювати свої думки, почуття,
21 листопада, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8