Мета: навчальна: продовжувати розповідь про дитинство Лесі Українки; продемонструвати мужність поетеси, її талановитість; навчати характеризувати образ ліричної героїні, висловлювати власні роздуми про неї; розвивальна: удосконалювати вміння аналізувати поетичні твори,
08 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: ознайомити школярів із життєвим і творчим шляхом Лесі Українки, звернувши особливу увагу на її дитинство; продемонструвати мужність поетеси, її талановитість; навчати характеризувати образ ліричної героїні, висловлювати власні роздуми про неї; розвивальна:
08 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, сформованості вмінь та навичок із вивчених тем; розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення; виховна: виховувати відповідальність, старанність.
08 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу над творчістю видатного Кобзаря, над специфікою ліричних і ліро-епічних творів; розвивальна: удосконалювати вміння аналізувати поетичні твори, віднаходити провідні мотиви, з'ясовувати особливості зображення історичного минулого; виховна:
08 листопада, 2016 1
Мета: навчальна: подати відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі, навчати визначати провідний мотив вірша, пояснювати роль художніх засобів у тексті; розвивальна: розвивати вміння виразно й осмислено читати твори, знаходити та характеризувати засоби мовної виразності в
08 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати аналізувати поему, удосконалювати навички проводити паралелі між історичною основою та народною легендою; розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати текст, уміння переказувати зміст твору, характеризувати головні образи; виховна:
08 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: подати короткі відомості про письменника, продовжувати навчати школярів визначати головну думку твору, зіставляти історичну основу твору та народну легенду, характеризувати окремі образи, проводити паралелі між давніми минулими подіями та сучасністю; подати відомості про
08 листопада, 2016 0
Мета:навчальна: продовжувати роботу над пісенною творчістю рідного народу, навчати письмово викладати думки; розвивальна: формувати вміння аналізувати, робити висновки, розвивати творчі здібності; виховна: виховувати повагу до історії рідної країни, до культурних надбань народу.
08 листопада, 2016 0
Мета:навчальна: продовжувати роботу над піснями літературного походження, їхніми специфічними рисами; поглибити знання учнів про історію Києва;розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати пісні, визначати й коментувати провідні мотиви, пояснювати роль символів у піснях;виховна:
08 листопада, 2016 0
Мета:навчальна: подати знання про специфіку пісні літературного походження;розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати пісні, визначати й коментувати провідні мотиви, пояснювати роль символів у піснях;виховна: виховувати патріотизм, повагу до національних символів. 
08 листопада, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8