Мета: навчальна: ознайомити школярів з основними відомостями про письменника, по-дати відомості про ідейно-тематичну спрямованість його творів, зокрема закцентувати увагу на оповіданні «Лось»; розвивальна: розвивати вміння переказувати оповідання, визначати його тему та
13 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: навчити школярів писати художні етюди про природу; розвивальна: розвивати вміння логічно, послідовно викладати свої думки, удосконалювати навички використовувати засоби мовної виразності; виховна: розвивати естетичні смаки, виховувати відчуття краси
13 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу з поезіями П. Тичини, зокрема ознайомити учнів із художніми особливостями творів «Гаї шумлять…» та «Блакить мою душу обвіяла…»; розвивальна: розвивати вміння виразно та вдумливо читати поезію, формувати почуття усвідомлювати зміст
13 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: подати відомості про українського поета Павла Тичину, ознайомити з віршем «Не бував ти у наших краях!» як взірцем відтворення краси української природи, поглибити відомості про метафори та епітети як засоби мовної виразності; розвивальна: розвивати вміння
13 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу над творами Т. Шевченка, ознайомити школярів із поезіями, у яких майстер слова відтворює красу довколишнього світу, оспівує велич української природи, проаналізувати твір «Садок вишневий коло хати…»; розвивальна: розвивати вміння виразно
13 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу над творами Т. Шевченка, ознайомити школярів із творами, у яких майстер слова відтворює красу довколишнього світу, оспівує велич української природи, подати відомості про особливості ліричних творів та про такий художній засіб, як
13 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: подати відомості про С. Васильченка як письменника, розповісти про Україну часів Т. Шевченка, про самого поета, його дитинство, спираючись на по-вість С. Васильченка; розвивальна: розвивати вміння комунікативно доцільно висловлювати власну думку,
13 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: подати відомості про С. Васильченка як письменника, розповісти про Україну часів Т. Шевченка, про самого поета, його дитинство, спираючись на повість С. Васильченка; розвивальна: розвивати вміння комунікативно доцільно висловлювати власну думку,
13 листопада, 2016 0
Мета:  навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, сформованості вмінь та навичок із вивчених тем;  розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення;  виховна: виховувати відповідальність, старанність.
13 листопада, 2016 0
Мета:  навчальна: стисло ознайомити школярів із життєвим та творчим шляхом української письменниці О. Сенатович, проаналізувати її твір «Малий Віз»;  розвивальна: розвивати логічне мислення, культуру мовлення, уміння виразно чи-тати твори, визначати ідейно-тематичне спрямування
13 листопада, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8