Мета: навчальна: удосконалювати вміння школярів писати творчі роботи на запропоновану тематику; розвивальна: розвивати творчі здібності учнів, їхню фантазію, логічне мислення, пам'ять, уміння зіставляти, порівнювати різні явища, робити власні
13 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу над твором Гр. Тютюнника «Дивак», розглянути особливості характеру Олеся, його обдарованість; розвивальна: розвивати вміння переказувати текст, розглядати точність і лаконізм описів природи в оповіданні, висловлювати власні міркування з
13 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: подати відомості про Григора Тютюнника, показати ідею неповторності й багатства внутрішнього світу людини в оповіданні «Дивак», навчити пояснювати назву оповідання, учитися порівнювати головного героя із собою; розвивальна: розвивати вміння переказувати текст,
13 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: подати відомості школярам про українського поета, його творчість, з'ясувати ідейно-тематичну спрямованість віршів майстра слова, продовжувати роботу над засобами мовної виразності; розвивальна: розвивати культуру зв'язного мовлення, уміння аналізувати
13 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу над поетичними творами М. Рильського, навчати відтворювати емоції та почуття ліричного героя творів, порівнюючи їх із власним образним баченням природи; розвивальна: розвивати логічне мислення п'ятикласників, пам'ять, уміння висловлювати
13 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: подати короткі відомості про поета, навчати виокремлювати в поезіях образ ліричного героя, відтворювати його емоції та почуття, порівнюючи з власним образним баченням природи; розвивальна: розвивати логічне мислення п'ятикласників, пам'ять, уміння
13 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу над творчим доробком Є. Гуцала, аналізувати ідейно-художній зміст оповідання «Сім'я дикої качки»; розвивальна: розвивати вміння логічно викладати свої думки, переказувати текст твору; виховна: виховувати здатність бачити
13 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу над творчим доробком Є. Гуцала, аналізувати ідейно-художній зміст поезії «Журавлі високі пролітають…», узагальнити знання учнів із пейзажної лірики; розвивальна: розвивати вміння виразно декламувати вірші, уміння аналізувати віршований
13 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу над творчим доробком Є. Гуцала, подати відомості про поетичну діяльність майстра художнього слова, зокрема закцентувати увагу на зображенні рідної природи в поезіях «Зірка», «Чарівники»; розвивальна: розвивати вміння виразного читання,
13 листопада, 2016 0
Мета: навчальна: продовжувати роботу над творчим доробком Є. Гуцала, подати відомості про ідейно-тематичну спрямованість оповідання «Лось», зокрема закцентувати увагу на проблемі співіснування людини й природи, добра та зла, любові та милосердя; розвивальна: розвивати вміння
13 листопада, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8