Навчати учнів визначати ідею твору, вказувати місце роману в історії української та світової психологічної прози; розглянути індивідуальний стиль письменника; розвивати навички наводити конкретні приклади на підтвердження високої майстерності автора; формувати вміння проводити паралелі між
17 грудня, 2016 0
Розвивати навички аналізу художнього образу, роботи з текстом, мисленнєву активність учнів, уміння самостійно ставити проблемні питання; виховувати культуру усного мовлення, усвідомлення необхідності вести здоровий спосіб життя, дотримання норм моралі.
17 грудня, 2016 0
Мета: повторити будову твору-роздуму; удосконалювати навички писемного зв'язного мовлення учнів; розвивати вміння самостійно викладати думки та аргументувати їх, робити висновки; виховувати почуття власної гідності, честі та справедливості.  Тип уроку: розвиток зв'язного мовлення.
16 грудня, 2016 0
Охарактеризувати процес становлення характеру Чіпки, художні засоби відображення його складного життя, глибоких внутрішніх переживань; розвивати вміння самостійно працювати над книгою, складати характеристику персонажа, давати зв'язні відповіді на питання, робити висновки, обґрунтовувати судження
16 грудня, 2016 1
Ознайомити учнів з поняттями з теорії літератури, історією створення роману, багатоплановістю його сюжету, своєрідністю композиції та проблематикою; розвивати навички аналізу художнього тексту і вміння визначати жанрову належність твору; виховувати критичне мислення, вміння обґрунтовувати власні
16 грудня, 2016 0
Поширити читацький кругозір учнів; удосконалювати вміння характеризувати образи-персонажі, розвивати вміння давати власну оцінку героям твору, їхнім учинкам; за змістом зазначених творів ознайомитися із історичним минулим нашого народу; виховувати морально-етичні якості, такі як скромність,
16 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів із життєвим шляхом Панаса Мирного, його творчою спадщиною; звернути увагу на таку важливу рису характеру письменника, як уміння залишатися чесною і порядною людиною в непростих життєвих обставинах; виховувати повагу до особистості письменника, бажання наслідувати його життєві
16 грудня, 2016 0
Узагальнити знання учнів із вивчених тем, виявити рівень знань, умінь та навичок із метою корекції; розвивати логічне мислення, вміння висловлювати власні думки, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.
16 грудня, 2016 0
Схарактеризувати образ Тодозі, допомогти учням усвідомити психологічний стан героїні; розвивати навички аналізу та вміння аргументувати свої думки; визначити особливості композиції повісті; виявити, у чому полягає значення творчості письменника; виховувати кращі якості громадянина-патріота, щирість
16 грудня, 2016 0
Схарактеризувати образ Єремії, скласти порівняльну характеристику образів Єремії Вишневецького та Максима Кривоноса, встановити спільне й відмінне в їхніх характерах; розвивати навички самостійної роботи, аналізу та критичного мислення; виховувати почуття патріотизму.
15 грудня, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11