Поглибити знання про театральну діяльність М. Старицького, дати загальну характеристику його творчості як драматурга, прозаїка, перекладача, поета; розвивати навички самостійної роботи з різноманітними джерелами інформації, складання розгорнутої відповіді реферативного характеру; навчати сприйняттю
18 грудня, 2016 0
Дати характеристику образу Гната Голого, дослідити розкриття проблеми зради та побратимства, визначити роль образу Шмигельського у творі, визначити головний конфлікт драми та її пафос, поглибити знання про історичну трагедію, оцінити творчий внесок Карпенка-Карого в українську літературу;
18 грудня, 2016 0
Повідомити учням про історичну основу п'єси, на основі тексту розкрити причини трагедії головного героя; розвивати і вдосконалювати навички аналізу літературного твору, узагальнення навчального матеріалу, ведення дискусії, дослідження, охарактеризувати образ літературного героя; виховувати в учнів
18 грудня, 2016 0
Дати характеристику Марисі, Степана, Миколи, Омелька, чиновника Трандальова, пояснити засоби їхнього комічного зображення, поглиблювати знання про засоби комічного; розвивати навички аналізу літературного персонажа, зв'язного монологічного мовлення, дослідницької роботи; прищеплювати розуміння
18 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів зі змістом комедії, жанром, головною думкою та проблемами твору, засобами творення комічного; дати характеристику головного героя; розвивати навички аналізу драматичного сатиричного твору, характеристики героя, вміння зіставляти, порівнювати, узагальнювати, стисло та докладно
18 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом письменника, драматургічним новаторством, роллю в розвитку новочасного українського театру, жанровою різноманітністю його творів; розвивати навички конспектування (складання плану, тез залежно від можливостей учня), сприйняття інформації на слух,
18 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів з історією створення професійного театру в Україні, функціонуванням та своєрідністю театру корифеїв, розвитком театру в Галичині, репертуаром, керівниками та провідними акторами театрів; повідомити про роль родини Тобілевичів та І. Франка в становленні українського професійного
17 грудня, 2016 0
Узагальнити знання учнів із вивчених тем, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції; розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.
17 грудня, 2016 0
Мета: ознайомити зі змістом оповідання, схарактеризувати образ головної героїні; розкрити ідейний зміст твору; визначити місце письменника в історії української літератури; виховувати доброту, необхідність бути уважним до ближнього.  Теорія літератури: поглиблення відомостей про
17 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Б. Грінченка, його літературною спадщиною, багатогранною діяльністю; розкрити ідейно-художній зміст оповідання «Каторжна»; розвивати навички аналізу змісту художнього твору та вміння робити висновки і аргументувати їх; виховувати наполегливість, уміння
17 грудня, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11