Ознайомити учнів з ідейно-художнім змістом збірки «Зів'яле листя», надати школярам можливість для сприймати І. Франка не тільки як геніального поета та громадського діяча, а й людини, яка кохає, страждає, шукає в житті справжнє кохання; розвивати вміння аналізувати та коментувати прочитане, стисло
21 грудня, 2016 0
Продовжити знайомство зі збіркою «З вершин і низин»: дати поняття про ліричні цикли («Веснянки», «Україна», «Вольні сонети»), допомогти усвідомити ідейно-художній зміст віршів «Гримить! Благодатна пора наступає…», «Розвивайся ти, високий дубе…», сонета «Сікстинська мадонна»); розвивати навички
21 грудня, 2016 0
Визначити основний пафос поезії Франка та дати аргументовану відповідь на питання новаторства поетичного доробку поета; ознайомити зі збіркою поезій І. Франка «З вершин і низин», її основними циклами, значенням для розвитку української літератури; проаналізувати програмовий вірш збірки «Гімн»;
21 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів з постаттю І. Франка, його життєвим і творчим шляхом; розвивати вміння працювати в групі, користуватися різноманітними джерелами інформації, узагальнювати, систематизувати знайдений матеріал; виховувати почуття гордості за великих українців — велетнів духу, почуття патріотизму.
20 грудня, 2016 0
Мета: ознайомити учнів із життям та поетичним доробком П. Грабовського; розвивати вміння аналізувати поетичний текст, усне зв'язне мовлення, навички виразного читання; виховувати почуття патріотизму.  Теорія літератури: поглиблення поняття про лірику, «чисте мистецтво».  Обладнання:
20 грудня, 2016 0
Через лекцію з елементами бесіди та групову дослідницьку роботу дізнатися про особливості розвитку української поезії в другій половині XIX століття;  розвивати навички сприйняття на слух великого обсягу інформації, конспектування, пошуку причинно-наслідкових зв'язків, узагальнення, виділення
20 грудня, 2016 0
Перевірити знання, вміння та навички учнів із теми «Творчість І. Карпенка-Карого та М. Старицького» з метою їх подальшої корекції; розвивати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, розраховувати час; виховувати охайність, відповідальність за результати своєї роботи.
20 грудня, 2016 0
Поглибити знання учнів із тем про творчість І. С. Нечуя-Левицького та І. Карпенка-Карого і розвивати навички самостійної роботи з джерелами інформації, виступати перед аудиторією, захищати роботу, оцінювати власну роботу та роботу інших, коротко передавати зміст свого реферату; розширювати
20 грудня, 2016 0
Доповнити характеристику М. Лучицької, визначити морально-етичні проблеми сім'ї, які порушені в п'єсі, вилучити з тексту твору інформацію про становище українського театру та свідчення нелегкої долі акторів; розвивати вміння аналізувати драматичний твір, знаходити інформацію на задану тему в тексті
20 грудня, 2016 0
Мета: ознайомити учнів зі змістом п'єси, визначити її жанр, поглибити знання про прототип головної героїні Лучицької — М. Заньковецьку; розвивати вміння переказувати стисло та докладно, виступати перед публікою з повідомленням, працювати з довідковою літературою; виховувати повагу до самовідданої
20 грудня, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11