Перевірити вміння писати твори-роздуми на основі вивченого матеріалу; розвивати навички зв'язного писемного мовлення та вміння дотримуватися композиції твору-роздуму; формувати творче мислення учнів; виховувати навички раціонального використання часу, інтерес до наслідків власної праці.
22 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів із публіцистичною та літературознавчою діяльністю І. Франка, із змістом його літературознавчих статей; формувати вміння працювати із науково-популярною літературою; навчати складати тези літературознавчих праць; виховувати шанобливе ставлення до особи письменника та його
22 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів із змістом драми «Украдене щастя», її сценічною історією та фольклорною основою; навчити характеризувати образи; удосконалювати вміння працювати з текстом та навички усного зв'язного мовлення; формувати вміння дискутувати з приводу порушеної проблеми та аргументувати власну думку;
22 грудня, 2016 0
Охарактеризувати образ Реґіни, її трагічну долю; розкрити феміністичні ідеї твору, визначити, у чому полягає його художня майстерність; розвивати навички аналізу прозового твору, характеристики персонажів; виховувати почуття власної гідності, формувати особисту позицію учнів щодо гендерної рівності.
22 грудня, 2016 0
Розкрити характерні риси вдачі представників інтелігенції у повісті «Перехресні стежки» І. Франка; розвивати вміння характеризувати образи-персонажі прозового твору; виховувати в учнів почуття патріотизму, любові до ближнього.  Теорія літератури: поглиблене поняття образу-персонажа.
22 грудня, 2016 0
Мета: розкрити ідейно-художній зміст повісті «Перехресні стежки» І. Франка; розвивати навички літературознавчого аналізу художнього твору та вміння складати опорний конспект; виховувати почуття громадянського обов'язку. Теорія літератури: соціально-психологічна повість.  Обладнання: текст
22 грудня, 2016 0
Дати загальну характеристику прози І. Франка, ознайомити з основними прозовими творами, розкрити їх тематику; ознайомити із змістом та розглянути композицію новели «Сойчине крило», охарактеризувати образ героя-адресата, визначити гуманістичний пафос твору; розвивати навички ідейно-художнього
22 грудня, 2016 0
Розкрити алегоричність образу Мойсея, передати зміст його сумнівів і роздумів, спонукати висловлювати власні міркування про майбутнє свого народу, вказати на світове значення поеми та її актуальність; розвивати навички роботи з текстом, характеристикою образу персонажа; поглиблювати вміння
22 грудня, 2016 0
З'ясувати біблійну основу сюжету, розкрити проблематику, ідейно-художній зміст прологу до поеми; розвивати навички роботи з текстом, удосконалювати роботу над розкриттям ідейно-художнього змісту; виховувати критичне мислення, бажання працювати з додатковою літературою.
22 грудня, 2016 0
Дати загальну характеристику збірки «Мій Ізмарагд»; акцентувати увагу на біблійних мотивах та образах, легендах та притчах, ознайомити з поетичним кредо І. Франка, з ідейно-художнім змістом поезії «Легенда про вічне життя»; поглибити знання про художній образ та його різновиди; розвивати навички
21 грудня, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11