Мета: за допомогою учнівських повідомлень ознайомити з біографією Ольги Кобилянської; звернути увагу на формування її світогляду, новаторські пошуки в українській прозі; визначити провідні мотиви творчості письменниці; виховувати в учнів почуття власної гідності.  Теорія літератури:
23 грудня, 2016 0
Розширити відомості про літературу рідного краю, ознайомити учнів із поетичною творчістю В. Є. Романовського; поглибити знання з теорії літератури про засоби творення художнього образу; форму вати вміння і навички виразного читання ліричних творів; розвивати усне і писемне зв'язне мовлення;
23 грудня, 2016 0
Узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції; розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.
23 грудня, 2016 0
Дати загальне уявлення про останні новели М. Коцюбинського («Хвала життю», «На острові») та повість «Fata мorgana»; розвивати вміння визначати роль окремих епізодів у композиції твору; формувати навички самостійної роботи; вміння знаходити необхідну інформацію в довідкових виданнях; виховувати
23 грудня, 2016 0
Схарактеризувати образи Івана та Марічки, дослідити втілення в них романтичної ідеї незнищенності кохання; розвивати навички аналізу внутрішнього світу персонажа, вміння аргументувати власні думки цитатами з повісті; виховувати повагу до краси людських почуттів.
23 грудня, 2016 0
Під час роботи над змістом повісті з'ясувати її фольклорно-етнографічну основу, романтичний характер; удосконалювати вміння визначати елементи сюжету та композиції; розвивати навички роботи з текстом; виховувати любов до природи, усвідомлення її сили, благотворного впливу на людину.
23 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів із змістом новели «Іntermezzo», особливостями її композиції та жанровими ознаками; визначити проблематику твору та його автобіографічну основу; розвивати навички психологічного аналізу, вміння пояснювати символічні образи та знаходити ознаки імпресіонізму в новелі; виховувати
23 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів із тематикою новел і оповідань другого періоду творчості письменника, вказати на посилення в них соціальної спрямованості; розвивати навички аналізу художнього твору, вміння аналізувати внутрішній світ героя на основі новели «Цвіт яблуні»; визначити в ній засоби психологічної
23 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом письменника, його культурно-просвітницькою діяльністю; розкрити еволюцію стилю митця від просвітницьких тенденцій до модерністських; охарактеризувати ранній період творчості, зокрема новелістичну акварель «На камені», образи Алі та Фатьми; розвивати
23 грудня, 2016 0
З'ясувати, у чому полягав вплив національно-визвольного руху в Україні на початку XX ст. на літературний процес; вказати на новаторські пошуки письменників у контексті розвитку світової літератури, на особливості розвитку української прози в цей період, новаторські пошуки в поезії, творчі здобутки
23 грудня, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11