Мета: узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції; розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.  Обладнання:
24 грудня, 2016 0
Розглянути особливості творчості В. Стефаника другого періоду; висвітлити історичну основу новели «Марія», символічний образ матері Марії, прокоментувати підтекст цього образу; розвивати навички роботи з текстом, формувати вміння визначати особливості художнього стилю В. Стефаника та розуміння його
24 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів зі змістом новели «Камінний хрест», пояснити її сюжетно-композиційні особливості та багатозначність символіки; схарактеризувати образ головного героя, знайти ознаки модернізму у творі; розкрити історичну основу новели; розвивати навички ідейно-художнього аналізу твору,
24 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом В. Стефаника, повідомити про діяльність «Покутської трійці»; розглянути поезію в прозі «Моє слово» як художній маніфест автора; проаналізувати новелу «Новина»; удосконалювати навички ідейно-художнього аналізу твору; формувати вміння виділяти основне;
24 грудня, 2016 0
Схарактеризувати в соціальному, психологічному та моральному плані образи Михайла та Сави, Анни і Рахіри; визначити засоби характеротворення; розвивати навички аналізування характерів героїв великого прозового твору, вміння порівнювати образи, висловлювати власні судження; виховувати повагу до
24 грудня, 2016 0
Мета: розвивати навички роботи з текстом; проаналізувати соціальні та біологічні фактори характеротворення; удосконалювати вміння складати характеристику персонажів на основі аналізу твору; виховувати кращі моральні якості в учнів, бажання творити добро. Теорія літератури: модернізм. 
24 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів із змістом повісті; розвивати вміння визначати проблеми твору, елементи детективного сюжету, пояснювати символіку повісті; звернути увагу на психологічне трактування проблеми «людина і земля»; виховувати шанобливе ставлення до землі, повагу до хліборобської праці.
24 грудня, 2016 0
Допомогти учням у з'ясуванні проблеми вільного життєвого вибору, рівноправності жінки в повісті; схарактеризувати образ головної героїні Олени Ляуфлер як неоромантичний ідеал сильної, вольової особистості, його психологічну глибину; виховувати розуміння важливості свідомого вибору життєвого шляху.
24 грудня, 2016 0
Текстуально вивчити новелу «Valse melancoligue»; розкрити образи нових жінок-інтелектуалок; розвивати навички роботи з текстом; формувати вміння знаходити в тексті засоби характеротворення жінок; виховувати захоплення такими моральними рисами жінок, як гордість, духовна краса, розум, вольовий
24 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів із змістом новели «Битва»; розкрити, у чому полягає майстерне змалювання картин природи у творі; розвивати навички роботи з текстом; формувати вміння виразного читання уривків з описом природи; виховувати бережливе ставлення до довкілля.
24 грудня, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11