Схарактеризувати образи драми, розкрити їх символічний зміст, красу глибокого почуття, антигуманність душевного убозтва і користолюбства; розвивати вміння висловлювати власне ставлення до поведінки героїв, акторські здібності; навчитися складати порівняльну характеристику героїв; виховувати любов
26 грудня, 2016 0
Мета: розпочати роботу над текстом твору, вказати на оригінальність жанру, особливості композиції, фольклорно-міфологічну основу сюжету; дати визначення поняттю «драма-феєрія»; розвивати навички визначення проблематики та ідеї твору; формувати вміння знаходити композиційні елементи; плекати любов
25 грудня, 2016 0
Мета: ознайомити учнів зі змістом поеми «Одержима», розкрити її біблійну основу та проблематику, схарактеризувати образ Міріам; розвивати навички роботи з текстом, формувати вміння висловлювати власні думки щодо поведінки героїні; виховувати емоційність і високі моральні принципи.  Обладнання:
25 грудня, 2016 0
Продовжити роботу над формуванням уміння скла дати характеристику персонажа на прикладі головних героїв драми «Бояриня»; розвивати вміння вибирати головне, узагальнювати зібраний матеріал (у тому числі цитатний), складати план твору та навички зв'язно викладати матеріал згідно з темою і планом
25 грудня, 2016 0
Дати загальну характеристику драматургічної спадщини видатної українки, ознайомити учнів зі змістом поеми «Бояриня», її історичною основою, майстерністю зображення страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві; розвивати уяву учнів, уміння аналізувати, аргументувати свої відповіді;
25 грудня, 2016 0
Проаналізувати зразки пейзажної та інтимної лірики поетеси («Хвиля», «Стояла я і слухала весну», «Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами», «Все-все покинуть, до тебе полинуть», «Уста говорять: «Він навіки згинув!..», «Квіток, квіток…», «Дим», в якому поєднуються патріотичні мотиви зі
25 грудня, 2016 0
Поглибити знання учнів про лірику Лесі Українки та вірш «Соntra spem spero»; продовжити роботу над формуванням навичок виразного читання, ідейно-художнього аналізу тексту, розвитком зв'язного усного мовлення; допомогти учням відчути велику силу слова, його вплив на почуття, думки, волю, характер
25 грудня, 2016 0
Проаналізувати ідейно-художній зміст поезій, особливості мови і поетичного стилю поетеси, пояснити біблійні образи і мотиви; розвивати навички ідейно-художнього аналізу тексту, роботи з додатковими джерелами інформації, вміння сприймати інформацію на слух та занотовувати її; виховувати почуття
25 грудня, 2016 0
Визначити місце збірки «На крилах пісень» в українській літературі, ознайомити учнів з оцінкою її І. Франком, дати загальну характеристику основних ліричних циклів та проаналізувати знакові поезії циклів; розвивати навички сприйняття інформації на слух і запису її у вигляді тез, аналізу поетичного
25 грудня, 2016 0
Дізнатися про мужню боротьбу письменниці з невиліковною хворобою, про роль родини, культурного оточення та самоосвіти у формуванні її світобачення; сприяти формуванню цілісного уявлення про неї як людину, митця, її громадянську позицію; розвивати навички роботи з різноманітними джерелами
25 грудня, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11