Ознайомити учнів зі змістом твору, образом Максима Кривоноса, проблематикою та патріотичним пафосом повісті «Князь Єремія Вишневецький»; формувати вміння характеризувати образи твору; удосконалювати навички усного мовлення, аналізу на основі прочитаного; виховувати любов до рідного краю, почуття
15 грудня, 2016 1
Ознайомити учнів із оцінкою «Кайдашевої сім'ї» І. Я. Франком, розкрити майстерність І. С. Нечуя-Левицького у змалюванні картин народного побуту, допомогти учням дійти висновку про необхідність дотримання норм народної моралі як основи гармонійного життя, в тому числі й сімейного; удосконалювати
15 грудня, 2016 0
Схарактеризувати образи твору «Кайдашева сім'я», розкрити майстерність І. С. Нечуя-Левицького у їх творенні; розвивати навички складання порівняльної характеристики персонажів, поглиблювати вміння обґрунтовувати свої міркування; виховувати повагу до старшого покоління, почуття огидності до сімейних
15 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів з особливостями побудови повісті, розкрити причини, що змусили автора переробити твір; розвивати вміння виділяти основні епізоди й коментувати їх, висловлювати аргументовані думки з приводу питань, що розглядаються; виховувати кращі якості громадянина-патріота, взаємо-повагу та
14 грудня, 2016 0
Ознайомити учнів з основними життєвими віхами письменника, дати загальну характеристику його творчості; прокоментувати оцінку І. Франком творчої спадщини І. Нечуя-Левицького; розвивати вміння правильно, послідовно, логічно будувати власне висловлювання, визначати тематику творів; виховувати почуття
14 грудня, 2016 0
З'ясувати особливості українського літературного процесу другої половини XIX століття, умови, в яких розвивалася література цього періоду; збудити інтерес школярів до творів, які вивчатимуться; розвивати навички виразного читання та аналізу творів; виховувати читацькі інтереси, любов до книги. 
14 грудня, 2016 8
Ознайомити учнів з історико-культурними умова-ми розвитку української літератури від найдавніших часів до середини XIX століття; дати поняття про зв'язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби; визначити місце української літератури у світовому контексті, її особливості на
13 грудня, 2016 0
Висвітлити матеріал про науковий і художній шляхи пізнання дійсності, розкрити поняття «художня література», «літературний процес», ознайомити із особливостями та складниками літературознавства як науки про літературу; розвивати читацькі інтереси; виховувати естетичні смаки.
13 грудня, 2016 0
Дати загальну характеристику розвитку української літератури 70–90-х років XIX ст.; познайомити учнів із історико-культурними умовами розвитку української літератури в ІІ пол. XIX ст., зокрема, появою Валуєвського циркуляру та Емського указу; пояснити зв'язок літератури з національно-визвольним
09 грудня, 2016 0
Розкрити поняття «художня література», «літературний процес», «літературознавство»; познайомити учнів із найвідомішими українськими літературо знавцями; пояснити, з чого починається літературна творчість народів; прокоментувати зв'язок літератури як мистецтва слова з тенденціями свого часу;
09 грудня, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11