» Сторінка 81
Урок «Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних, чергування голосних і приголосних звуків», 10 клас
МЕТА: Систематизувати знання про спрощення в групах приголосних, чергування голосних і приголосних,  закріпити знання про основні орфограми, навчити студентів редагувати текст та знаходити вивчені чергування; розвивати усне і писемне мовлення, логічне мислення студентів; виховувати естетичні
05 листопада, 2016 1
Урок «Складні випадки правопису великої букви», 10 клас
Мета:- навчальна: повторити складні випадки правопису великої букви, формувати правописні вміння, удосконалювати вміння вживати велику букву в писемному мовленні, знаходити і виправляти орфографічні помилки; - розвивальна: розвивати пам'ять, мислення, мовлення, творчі здібності;
05 листопада, 2016 0
Урок «Називні односкладні речення», 8 клас
Мета: сформувати поняття в учнів про односкладні називні речення, способи вираження в них головного члена; розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях різної стильової належності, моделювати й конструювати називні речення  у текстах; спираючись на мовленнєво-комунікативний
05 листопада, 2016 0
Урок «Стилістичні засоби лексикології та фразеології. Слово і його лексичне значення. Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми. Основні групи фразеологізмів», 10 клас
Мета заняття: активізувати, узагальнити та систематизувати знання студентів про слово як предмет вивчення лексикології, його лексичне значення, про синоніми, антоніми та пароніми, про фразеологію; сформувати уявлення про лексико-стилістичні синоніми та їх види; збагачувати словниковий запас
05 листопада, 2016 0
Урок «Симетрія в природі. Згинання паперу. Вирізування деталей симетричної форми.»
Мета: ознайомити учнів із поняттям «симетричне вирізування» вчити правильно вирізувати фігури симетричної форми; розвивати уважність, точність; виховувати любов до природи. Обладнання: предметні малюнки, технологічна картка, зразок виконаної роботи, шаблон, трафарет.
05 листопада, 2016 0
Розробка уроку «Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини», 5 клас
Мета: навчити учнів розрізняти другорядні члени речення (додатки, означення, обставини), виділяти їх у контексті умовними позначками; формувати загальнопізнавальні вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати їхню синтаксичну роль і спосіб морфологічного вираження; за допомогою
05 листопада, 2016 0
Розробка уроку «Написання не з іменниками», 6 клас
Мета: формувати в учнів уміння правильно писати не з іменниками, обґрунтовувати вибір написання відповідними орфографічними правилами; розвивати пам'ять, логічне мислення, навички систематизовувати здобуті знання, самостійно робити висновки; розвивати культуру усного й писемного мовлення.
05 листопада, 2016 0
Розробка уроку «Звертання. Розділові знаки при звертанні», 5 клас
Мета: навчити учнів знаходити і виділяти звертання в реченнях і тексті, правильно інтонувати речення зі звертаннями, розставляти розділові знаки при звертаннях; удосконалювати пунктуаційні вміння; розвивати усне та писемне мовлення; виховувати любов і повагу до членів своєї родини.
04 листопада, 2016 0
Розробка уроку «Виступ з ораторською промовою. Основні способи виступу», 11 клас
Мета заняття:   навчальна - закріпити знання з практичної риторики, з'ясувати рівень засвоєння елементів практичної риторики; виробляти вміння викладати зміст виступу у чіткій послідовності, вміло почати та закінчити виступ, володіти мімікою та жестами під час виступу; розвивальна
04 листопада, 2016 0
Розробка уроку «Узагальнення та систематизація вивченого про іменник як частину мови. Тренувальні вправи. Морфологічний розбір іменника», 6 клас
Мета:         повторити, систематизувати і узагальнити знання учнів з теми "Іменник як частина мови"; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу уяву, культуру усного мовлення, уміння правильно висловлювати свої думки; сприяти розширенню світогляду, збагачувати словниковий
04 листопада, 2016 0
1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 89