» Сторінка 80
Урок «Лексикологія. Тренувальні вправи», 6 клас
Мета. Забезпечити поглиблення знань, умінь і навичок учнів із лексикології; поглибити уміння розрізняти групи слів за вживанням; удосконалювати уміння характеризувати текст за лексичним складом; розвивати логічне мислення; сприяти вихованню почуття поваги до рідного народу.
05 листопада, 2016 0
Урок «Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ», 5 клас
Мета: навчальна: повторити і закріпити знання українського алфавіту, ви­робити навички розмежування понять «звук» і «буква»;  розвивати навички правопису; розвивальна: розвивати вміння працювати колективно та самостійно; логічне мислення; вдосконалювати мовленнєві навички; виховна: виховування
05 листопада, 2016 0
Урок «Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком. Синтаксичний розбір речень», 9 клас
Мета: закріпити знання про типи складних речень, працювати над виробленням уміння виконувати синтаксичний розбір речення, закріплювати вміння вмотивовувати пунктограми й орфограми; розвивати мислення, мовлення, уміння аналізувати й узагальнювати; формувати  соціальну та загальнокультурну
05 листопада, 2016 0
Урок «Розвиток мовлення “Українці - здорова нація”», 9 клас
Мета: активізувати знання учнів про народні зимові свята, їх обрядовість, звичаї, систематизувати вміння працювати з деформованим текстом, навички перекладу текстів з російської мови на українську, сприяти зміцненню орфографічних та пунктуаційних навичок;        
05 листопада, 2016 0
Урок «Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників», 6 клас
Мета: повторити вивчене про рід іменників, ознайомити учнів із  іменниками спільного роду, незмінюваними іменниками, формувати вміння визначати їх рід; поглиблювати знання про іменники спільного роду, незмінювані іменники,  розвивати спостережливість, пам'ять; виховувати зацікавленість до
05 листопада, 2016 0
Урок «Речення з кількома рядами однорідних членів», 8 клас
МЕТА: ознайомити учнів з поняттям про речення з кількома рядами однорідних членів, сформувати вміння знаходити однорідні члени, різні ряди однорідних, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та
05 листопада, 2016 0
Урок «Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним», 9 клас
Мета: поглибити знання учнів про складнопідрядне речення, вчити розпізнавати складнопідрядні речення з підрядним з'ясувальним, визначати засоби зв'язку в ньому; розвивати логічне мислення, вміння самостійно робити висновки та узагальнення, формувати комунікативні вміння та навички; виховувати
05 листопада, 2016 0
Урок «Лінгвістика тексту або портрет з натури», 9 клас
Мета : дати усвідомлення основних теоретичних відомостей про лінгвістику тексту як науку й навчальну дисципліну,що розглядає текст з позицій його структури й змісту, удосконалювати навички створення  й редагування  текстів різних стилів, жанрів, типів мовлення; розвивати вміння
05 листопада, 2016 0
Урок «Н та НН у прислівниках. И та І в кінці прислівників», 7 клас
Мета. Повторити й поглибити знання учнів про способи творення прислівників, зокрема про суфіксальний спосіб. Ознайомити з основними правилами правопису голосних и та і в кінці прислівників. Сприяти зміцненню навичок правопису прислівників з н і нн та позначати відповідні орфограми,
05 листопада, 2016 0
Урок «Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду», 6 клас
Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, удосконалювати вміння визначати рід іменників, дати поняття про іменники спільного роду; розвивати вміння знаходити іменники жіночого, чоловічого, середнього і спільного роду у висловлюванні, виробляти вміння узгоджувати
05 листопада, 2016 0
1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 89