» Сторінка 79
Урок «Активна і пасивна лексика», 10 клас
Мета. Поглибити відомості учнів про пасивну лексику, формувати уміння розрізняти архаїзми, історизми, неологізми, навчити дітей знаходити їх у тексті, визначати їх тип та стилістичну роль у художніх текстах, розширювати словниковий запас слів, виховувати позитивне ставлення до лексичного розмаїття
06 листопада, 2016 0
Урок «Діалог, який доповнює почутий або прочитаний текст», 7 клас
Мета: навчити семикласників вдумливо слухати та аналізувати прочитаний чи почутий текст, розвивати вміння складати діалоги та пам'ять, виховувати мовленнєвий етикет та повагу до сторонньої думки Обладнання: картки з текстами, пам'ятка «Як вести діалоги» Тип уроку:  розвиток комунікативних
06 листопада, 2016 0
Урок «Однорідні члени речення зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком», 8 клас
МЕТА. Поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення; сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити однорідні члени речення та визначати їх вид, аналізувати зв'язок між ними, а також смислові відношення, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними
06 листопада, 2016 0
Урок «Основні орфограми в префіксах», 10 клас
Мета уроку: систематизувати й узагальнити знання, здобуті учнями у середніх класах, про основні орфограми у префіксах; формувати орфографічну пильність, культуру усного і писемного мовлення; удосконалювати вміння знаходити і виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; розвивати пам'ять,
06 листопада, 2016 0
Урок «Мистецтво українського слова. Мовні химери. Стилістичні засоби лексикології», 10 клас
Засвоєння учнями ґрунтовних знань сучасної лінгвістичної теорії має стати основою для формування в них умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови. Опорно-логічні схеми (ОЛС) із розділу «Лексикологія», уривки із художніх текстів як засоби мавленнєво-комунікативного
06 листопада, 2016 0
Урок «Узагальнення знань про просте та складне речення», 11 клас
Мета уроку:  Навчити учнів узагальнювати відомості про вивчене, порівнювати різні види речень та визначати їх відмінності, виявити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розвивати навички проектної і дослідницької діяльності учнів, формувати і навички використання теоретичних знань при
06 листопада, 2016 0
Урок «Порівняльний зворот. Використання порівняльних зворотів у мовленні», 8 клас
Мета: вчитися розпізнавати порівняльні звороти серед інших синтаксичних конструкцій, розуміти образне значення порівняльних зворотів у текстах різних стилів мовлення, удосконалювати вміння і навички учнів уживати їх в усному і писемному мовленні; розвивати логічне мислення, спостережливість,
06 листопада, 2016 0
Урок «Узагальнення та систематизація вивченого за темою “Прислівник”», 7 клас
Мета: повторити вивчене, узагальнити та систематизувати знання семикласників про прислівник як частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль, продовжити вдосконалювати орфографічні навички; розвивати критичне мислення, розумові та творчі здібності дітей, формувати вміння висловлювати й
05 листопада, 2016 0
Урок «Односкладні прості речення. Узагальнення знань», 8 клас
Мета: 1)навчальна: узагальнити та систематизувати відомості про односкладні речення, їх групи та види; удосконалити вміння визначати тип односкладних речень, спосіб вираження в них головного члена, правильно використовувати у мовленні вивчені види односкладних речень; 2)розвивальна: розвивати
05 листопада, 2016 0
Урок «Лист. Адреса», 5 клас
Мета: ознайомити   учнів   із   типами   листів,  навчити  грамотно   і   правильно підписувати  конверт   і   оформляти    лист ,  дотримуючись композиційної   єдності , послідовно   викладати   свої   думки
05 листопада, 2016 0
1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 89