» Сторінка 78
Урок: Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Характеристика образу Климка (7 клас)
Мета: розкрити творче кредо письменника, з'ясувати  прийоми зображення героїв твору; розвивати навички усного та писемного мовлення, уміння складати зв'язну розповідь, висловлювати власну думку; сприяти формуванню гуманістичних ідеалів – совісті, справедливості, милосердя, доброти. Тип уроку:
06 листопада, 2016 0
Урок: Воєнне дитинство у творі Г. Тютюнника
Мета: продовжити роботу над тексом повісті, розкрити ідейно-тематичний зміст твору; розвивати вміння і навички аналізувати художній твір, вести спостереження, робити висновки; виховувати активну життєву позицію. Тип уроку: урок аналізу художнього твору. Методи й прийоми: слово вчителя, словникова
06 листопада, 2016 0
Урок: Григір Тютюнник. Цікавий епізод з дитинства письменника. Повість «Климко» (7 клас)
Мета: розширити знання учнів про творчий доробок українського письменника Григора Тютюнника; повторити поняття «повість»; розвивати усне зв'язне мовлення; формувати дослідницькі навички школярів; виховувати доброту, людяність, чесність. Тип уроку: урок-дослідження. Методи й прийоми: слово вчителя,
06 листопада, 2016 0
Урок: Хлопчик Олесь, його жага пізнавати загадковий світ природи. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості. 5 клас
Мета: продовжити роботу з текстом, навчати характеризувати героя, складати план-схеми; розвивати вміння уважно читати, формувати мислення, зв'язне мовлення; виховувати почуття власної гідності. Тип уроку: урок аналізу художнього твору. Методи й прийоми: прийом «Мікрофон», робота з картками, слово
06 листопада, 2016 0
Григір Тютюнник. Коротко про письменника. Оповідання «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Світ людини і природи. Точність і лаконізм описів природи (5 клас)
Мета: повторити поняття «оповідання», «оповідач», «пейзаж», розкрити ідейний зміст оповідання «Дивак», з'ясувати  роль описів природи у творі; розкривати вміння вести спостереження, формувати навички критичного мислення; виховувати прагнення розуміти світ навколо себе. Тип уроку: урок
06 листопада, 2016 0
Методичні рекомендації до уроків української літератури з вивчення життєпису Григора Тютюнника
Українська література формує любов до культури свого народу, його мови, звичаїв, національних традицій і етнічних цінностей, розуміння загальнолюдської й національної історії, сьогодення, розвиває інтелектуальні, духовні та естетичні цінності. Українська література як базовий навчальний предмет
06 листопада, 2016 0
Врахування психолого-вікових особливостей школярів при вивченні творчості Григора Тютюнника
Повнота сприйняття учнем художньої літератури залежить від його індивідуальних і вікових особливостей, а також від часу, в який він живе. Щоб діяльність учителя-словесника була ефективною, він має знати основні етапи літературного розвитку учня і відповідно до них вибудовувати процес викладання.
06 листопада, 2016 0
Автобіографічні мотиви у творчості Григора Тютюнника
Важливе місце у вивченні творчості належить фактам, які допомагають учням зрозуміти суспільне середовище, в якому зростав письменник, історичні події, що визначили напрям його творчості, зв'язок з передовими людьми часу, розкривають секрети творчої лабораторії, визначають його місце в літературному
06 листопада, 2016 0
Особливості вивчення творчості письменника
Вивчення життєвого і творчого шляху письменника – важлива ланка у системі викладання літератури в школі. Насамперед це пояснюється тим, що життя та діяльність визначного майстра слова є найкращим коментарем до його творів. Вивчення життєвого шляху письменника повинне бути своєрідною психологічною
06 листопада, 2016 0
Методична розробка (Цікаві вправи з використанням фразеологізмів під час вивчення тем «Іменник», «Прикметник»), 6 клас
Знання фразеології так необхідне для розширення й збагачення лексичного запасу учнів, розвитку пізнавального інтересу до мови засобами мовлення, формування культури мови. Тому завдання вчителя полягає в тому, щоб зацікавити школярів, збудити в них прагнення розуміти зміст фразеологізмів,
06 листопада, 2016 0
1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 89