» Сторінка 10
Подати основні відомості про творчість Миколи Вінграновського; охарактеризувати ідейно-стильові особливості його поезій; розвивати асоціативне мислення, уміння виділяти й пояснювати засоби поетичної мови, визначати віршовий розмір, зв'язно висловлювати власне ставлення до розглянутої поезії;
11 січня, 2017 0
Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом Івана Драча; опрацювати ідейно-художній зміст твору «Балада про соняшник»; розвивати вміння аналізувати поетичний твір, зв'язно й грамотно викладати свої думки; виховувати почуття доброти, душевну щедрість.
11 січня, 2017 0
Подати найосновніші відомості про Д. Павличка, охарактеризувати мотиви його творчості, пояснити популярність пісенної лірики поета; розвивати естетичний смак, відчуття краси форми й змістової глибини поетичного образу; формувати національну свідомість громадянина України.
11 січня, 2017 0
Розкрити зв'язок українського дисидентського руху з явищем «шістдесятництва», дати загальну характеристику творчості поетів-шістдесятників; поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях В. Симоненка, охарактеризувати стильові особливості його поезії; розвивати вміння аналізувати твори й робити
11 січня, 2017 0
Розширити уявлення учнів про новітню українську літературу, проаналізувати сучасну літературну ситуацію, зокрема нові тенденції в українській поезії та прозі; визначити специфіку творів поетів II половини XX — початку XXI ст.; сприяти роз витку творчої й пошукової діяльності учнів; нестандартного
11 січня, 2017 0
Мета: розвивати усне мовлення учнів; навчати вмінню самостійно викладати думки, аргументувати власні твердження, робити узагальнення й висновки; виховувати любов до землі, природи, повагу до батьків.  Тип уроку: розвиток мовлення.  Обладнання: пам'ятка «Як працювати над текстом-роздумом»,
04 січня, 2017 0
Учити учнів коментувати текст твору, визначати основні теми й мотиви, характеризувати образи-персонажі; пояснити роль пейзажу та засобів індивідуалізації героїв; розвивати вміння сприймати життєві явища, події, людей у контексті загальнолюдських понять і цінностей, розуміти взаємозв'язок
04 січня, 2017 0
Мета: опрацювати зміст кіноповісті; учити учнів вдумливо читати текст, коментувати найосновніші моменти, публіцистичні відступи; розвивати вміння виокремлювати провідні мотиви, проблеми, обговорювати їх з позиції сьогодення; виховувати національну самосвідомість учнів.
04 січня, 2017 0
Мета: зробити огляд літератури воєнного й повоєнного періоду; опрацювати творчу біографію О. Довженка, осягнути її трагізм; розвивати в учнів навички роботи з додатковою літературою, уважність при читанні автобіографічних творів; виховувати повагу до кращих представників української нації.
04 січня, 2017 0
Мета: опрацювати зміст роману; учити учнів коментувати зміст твору, визначати жанрові особливості, характеризувати образи, висловлювати своє ставлення до основних проблем, порушених у романі; розвивати навички роботи в групах; виховувати усвідомлення значення свободи для духовного розвитку людини.
04 січня, 2017 0
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 89