Мета: ознайомити учнів із буквою Йй, її назвою та звуковим значенням; закріплювати у дітей розуміння звуко-буквених співвідношень в українській мові; розвивати артикуляційно-слухові відчуття, вміння розрізняти тверді і м'які приголосні звуки; виховувати любов до прекрасного.
16 листопада, 2016 0
Мета: закріплювати літературну вимову звука [ч]; удосконалювати навички свідомого виразного читання; познайомити учнів з життям та працею чабанів у гірській місцевості нашої країни; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати зв'язне мовлення; виховувати сімейні цінності.
16 листопада, 2016 0
Мета: ознайомити учнів з буквою Чч, її алфавітною назвою та звуковим значенням; формувати в дітей правильне артикулювання звука [ч]; розвивати навички читання учнів, зв'язне мовлення; виховувати повагу до народних традицій.
16 листопада, 2016 0
Мета: закріпити літературну вимову звука [ґ]; вчити учнів виразно читати тексти; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; розвивати зв'язне мовлення учнів; виховувати любов до художнього слова.
16 листопада, 2016 0
Мета: навчати учнів упізнавати звук [ґ] на слух та позначати його буквою Ґґ; поповнити лексичний запас учнів новими словами; розвивати зв'язне мовлення, фонематичний слух; виховувати любов до рідного слова, до традицій свого народу.
16 листопада, 2016 0
Мета: закріпити знання учнів про букву Гг, її звукове значення; формувати вміння читати слова із буквою «ге»; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати мовлення, фонематичний слух; виховувати любов до прекрасного.
16 листопада, 2016 0
Мета: ознайомити учнів з літерою Гг, її назвою та звуковим значенням, формувати навички читання слів з цією літерою, вміння виконувати звуковий та звуко-буквений аналіз слів; розвивати логічне мислення дітей, уміння групувати предмети за певними ознаками; виховувати уважність.
16 листопада, 2016 0
Мета: закріпити знання учнів про звукове значення букви Бб; удосконалювати читацькі навички, розвивати зв'язне мовлення учнів; виховувати любов до природи, бережливе ставлення до тваринного світу.
16 листопада, 2016 0
Мета: ознайомити учнів зі звуком [б] буквою Бб, формувати вміння правильно вимовляти і виділяти цей звук з мовленого слова, позначати його в звуковій моделі відповідним умовним знаком та буквою Бб на письмі; розвивати увагу, граматичну пильність; виховувати любов до своєї сім'ї, потребу
16 листопада, 2016 0
Мета: закріпити знання учнів про знак м'якшення, його графічну функцію у словах; розвивати навички звукових і звуко-буквених зіставлень, зв'язне мовлення; виховувати працелюбність.
16 листопада, 2016 0
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12