Мета: ознайомити учнів з буквою ь (знак м'якшення); закріпити розуміння дітьми відмінності між звуком і буквою; пояснити, що буква ь ніякого окремого звука не позначає, а вказує на м'якість попереднього приголосного; розвивати зв'язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас;
16 листопада, 2016 0
Мета: повторити і закріпити знання учнів про вивчені букви та їх звукові значення; формувати навички читання текстів; розвивати образне мислення, фонематичний слух, уміння узагальнювати, зіставляти; виховувати любов до природи.
16 листопада, 2016 0
Мета: навчати учнів упізнавати звуки [з], [з’] у мовленому слові та позначати їх буквою Зз, читати слова з новою буквою, чітко вимовляти звуки перед глухими при-голосними та в кінці слова; розвивати спостережливість, увагу, логічне мислення, вміння зіставляти, порівнювати звуко-буквений
16 листопада, 2016 0
Мета: закріпити знання учнів про звуки [д], [д’], букву Дд; удосконалювати читацькі навички учнів; розвивати зв'язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до природи, працелюбність.
16 листопада, 2016 0
Мета: ознайомити учнів зі звуками [д], [д’], буквою Дд, що їх позначає; вчити читати склади, слова з новою буквою, чітко вимовляти звуки [д], [д’], розвивати фонематичний слух, зв'язне мовлення учнів; виховувати працелюбність.
16 листопада, 2016 0
Мета: закріплювати вміння учнів читати склади, слова та речення з буквою Ее; вдосконалювати навички звукового та звуко-буквеного аналізу слів; вчити аналізувати прочитане; розвивати зв'язне мовлення, фонематичний слух; виховувати любов до рідного краю.
16 листопада, 2016 0
Мета: ознайомити учнів з артикуляцією звука [е], буквою Ее; розвивати вміння здійсню-вати звукові та звуко-буквені зіставлення в словах; розширювати словниковий за-пас; розвивати зв'язне мовлення; виховувати любов до прекрасного.
16 листопада, 2016 0
Мета: закріплювати вміння учнів читати склади та слова з буквою Тт, повторити та закріпити вивчені букви, їхні звукові значення; розвивати навички здійснювати звуко-буквені зіставлення; формувати вміння виразно читати текст; виховувати любов до художнього слова.
16 листопада, 2016 0
Мета: ознайомити учнів з буквою Тт, закріплювати розуміння того, що однією й тією самою буквою на письмі можуть позначатися твердий і м'який парні приголосні звуки; вдосконалювати навички звукового та звуко-буквеного аналізу слів з тверди-ми і м'якими приголосними; розвивати зв'язне
16 листопада, 2016 0
Мета: закріпити знання учнів про букву Нн, її звукове значення; виробляти вміння чи-тати склади, слова з вивченими буквами, працювати над інтонуванням речень; розвивати зв'язне мовлення учнів; збагачувати лексичний запас; виховувати любов до книги.
15 листопада, 2016 0
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12