Ознайомити учнів з буквою Яя та позначенням нею сполучення звуків ([йа]) на початку слова і складу, звука [а] та м'якості приголосного; формувати свідомі навички читання слів з буквою Яя; розвивати мовлення, увагу; виховувати любов до природи.
17 листопада, 2016 0
Продовжити формувати у дітей уявлення про звуко-буквені співвідношення в системі голосних української мови; формувати свідомі навички читання слів з буквою Її; виховувати патріотичні почуття.
17 листопада, 2016 0
Ознайомити дітей з новою буквою Її та її звуковим значенням; формувати навички правильного читання діалогічного тексту; виховувати у дітей патріотичні почуття.
17 листопада, 2016 0
Продовжити роботу над засвоєнням букви Шш, звука [ш]; формувати в учнів навички виразного і свідомого читання; розвивати увагу, мислення, мовлення; виховувати у дітей дбайливе ставлення до тварин.
17 листопада, 2016 0
Ознайомити учнів з твердим звуком [ш], який не має парного м'якого, та бук-вою Шш, яка його позначає; розвивати логічне мислення, мовлення, навички звуко-буквеного аналізу; виховувати працьовитість.
17 листопада, 2016 0
Закріпити знання учнів про звукове значення букви Жж; формувати в учнів літературну вимову слів зі звуком [ж] в кінці слова та в кінці складу перед наступним глухим; розвивати мислення, усне мовлення, увагу; вчити правильно вчиняти у різних ситуаціях.
17 листопада, 2016 0
Ознайомити учнів з новою буквою Жж, її назвою та звуковим значенням; ознайомити із дзвінкою вимовою слів зі звуком [ж] у кінці складів і слів; розвивати навички звуко-буквеного аналізу, увагу, мовлення; виховувати дружелюбність.
17 листопада, 2016 0
Закріпити знання учнів про звук [х], букву Хх; формувати мовленнєві вміння; розвивати мовлення учнів, творчу уяву; виховувати патріотичні почуття.
17 листопада, 2016 0
Ознайомити учнів з новою буквою, її назвою та звуковим значенням; вчити правильно артикулювати звук [х]; виробляти навички читання складів, слів з буквою «ха»; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слів; збагачувати словниковий запас; виховувати бажання дотримуватися правил дорожнього руху.
17 листопада, 2016 0
Мета: закріплювати знання про звукове значення букви Йй; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів, формувати вміння читати текст за особами, інтонувати питальні речення, правильно вживати форми звертання; розвивати зв'язне мовлення учнів; виховувати любов до
16 листопада, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12