Продовжити роботу над формуванням читацьких навичок учнів; навчати уважного слухання, виразного читання за особами; розвивати мовлення; виховувати допитливість.
18 листопада, 2016 0
Вдосконалювати навички правильного свідомого читання; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати вміння зв'язно відповідати на запитання, творчість, спостережливість; показати різноманітність природи; виховувати любов та поважне ставлення до неї.
18 листопада, 2016 0
Вчити учнів правильно, свідомо й виразно читати; розвивати допитливість, інтерес до навколишнього світу; збагачувати активний словник учнів; виховувати любов до природи.
18 листопада, 2016 0
Мета: вчити учнів знаходити барвисті слова у творі; розвивати мовлення, мислення, допитливість; виховувати любов до природи.
18 листопада, 2016 0
Мета: вчити учнів чітко вимовляти звуки, правильно читати; навчати усвідомлено сприймати зміст прочитаного на слух; розвивати уяву, мислення; виховувати товариськість і оптимізм.
18 листопада, 2016 0
Мета: сприяти збільшенню лексичного запасу учнів, поглибленню логіки міркувань під час аналізу тексту; вчити записувати свої думки та почуття; виховувати увагу до слова.
18 листопада, 2016 0
Мета: вчити учнів бути уважними до слова; сприяти збільшенню лексичного запасу першокрасників, поглибленню логіки міркувань під час аналізу тексту; виховувати ввічливість.
18 листопада, 2016 0
Мета: вчити учнів розуміти прочитане; розвивати увагу до слова, уяву, мислення; виховувати культуру поведінки.
18 листопада, 2016 0
Сприяти розвитку в учнів усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання-розуміння, аудіювання, говоріння); навчати усвідомлено сприймати зміст прочитаного на слух; розвивати уяву, мислення; розказати дітям про Тараса Шевченка, його дитинство; виховувати любов до читання.
18 листопада, 2016 0
Мета: вчити учнів чітко вимовляти звуки; розвивати усне мовлення, уяву, вчити висловлювати цікаві думки; виховувати інтерес до читання художніх творів.
18 листопада, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12