Мета: навчати учнів виконувати звуковий аналіз фонетично нескладних слів — виділяти голосні в складі, початковий і кінцевий звуки в слові; вчити будувати звукові моделі та добирати слова до поданих моделей; розвивати фонематичний слух; виховувати старанність, наполегливість у навчанні.
14 листопада, 2016 0
Мета: розширювати уявлення учнів про номінативну роль слів; ознайомити їх практично з дієсловами (без уживання терміна); закріплювати вміння добирати речення до схем, виконувати звуковий аналіз слів; виховувати працелюбність.
14 листопада, 2016 0
Мета: розширити уявлення учнів про номінативну роль слів; ознайомити їх практично з прикметниками (без уживання термінів); вчити складати за малюнком речення, які б відповідали заданій схемі; розвивати зв'язне мовлення, образне мислення; виховувати почуття гостинності.
14 листопада, 2016 0
Мета: на основі зіставлення парних звуків за артикуляційними та акустичними ознаками навчати учнів розрізняти тверді й м'які приголосні звуки, чути та виділяти їх із різних позицій у словах; вчити моделювати слова; дати поняття про живі та неживі предмети; розвивати допитливість,
14 листопада, 2016 0
Мета: дати учням практичне уявлення про мовні звуки; ознайомити з терміном «наголос»; вчити визначати на слух склад, який вимовляється голосніше; сформувати в учнів початкове уявлення про голосні, приголосні звуки, вчити розрізняти їх на слух, позначати умовно фішками; розвивати вміння
14 листопада, 2016 0
Мета: дати учням практичне уявлення про звуки як фізичні явища та про звуки людського мовлення; закріплювати вміння ділити слова на склади, визначати в них наголос, графічно позначати речення; розвивати мовно-рухові відчуття; виховувати працелюбність.
14 листопада, 2016 0
Мета: розширити уявлення учнів про номінативну роль слів; формувати вміння виділяти речення із мовного потоку; дати уявлення про склад; вчити давати коротку і повну відповідь на запитання; розвивати зв'язне мовлення учнів, увагу; виховувати любов до рідного слова.
14 листопада, 2016 0
Мета: дати учням практичне уявлення про номінативну роль слова та про речення як засіб вираження думки; вчити розрізняти поняття «слово» і «речення»; розвивати зв'язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до навчання.
14 листопада, 2016 0
Мета: ознайомити учнів з Букварем; розширити знання дітей про свою Батьківщину, рідний край; розвивати зв'язне мовлення учнів, бажання вчитися; виховувати бережливе ставлення до підручників, любов до рідної мови, до Батьківщини.
14 листопада, 2016 0
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12