Мета: закріпити знання учнів про звук [в], букву Вв, вчити читати слова, речення і тексти з вивченими буквами; вдосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; розвивати зв'язне мовлення учнів; виховувати працелюбність.
15 листопада, 2016 0
Мета: ознайомити учнів з буквою Вв, її назвою та звуковим значенням, навчати читати цю букву в складах і словах; дати уявлення про особові займенники він, вона, во-но, вони (без уживання термінів), вчити правильно й доречно вживати їх у мовленні; розвивати зв'язне мовлення
15 листопада, 2016 0
Мета: ознайомити учнів з новою буквою Нн, показати її різне звукове значення; формувати уявлення про складовий принцип українського письма — однією тією самою буквою на письмі позначаються різні звуки — твердий і м'який; розвивати зв'язне мовлення учнів, фонематичний слух; виховувати
15 листопада, 2016 0
Мета: вправляти учнів у читанні складів та слів з вивченими буквами; вдосконалювати навички звукового аналізу слів; дати уявлення про букву і в значенні окремого слова; розвивати зв'язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати працелюбність.
15 листопада, 2016 0
Мета: ознайомити учнів з буквою Іі, її звуковим значенням; продовжити вправляти у читанні слів з вивченими буквами; вдосконалювати навички звукового аналізу слів, показати, що буква і позначає м'якість попереднього приголосного звука; розвивати пізнавальні інтереси, зв'язне мовлення
15 листопада, 2016 0
Мета: вдосконалювати навички читання складів та слів з вивченими буквами; закріплювати знання учнів про вивчені букви, їх звукове значення; розвивати мовлення учнів, фонематичний слух; виховувати доброту, чуйне ставлення до братів наших менших.
15 листопада, 2016 0
Мета: ознайомити учнів із буквою Мм, її звуковим значенням; формувати вміння читати прямі склади з буквою Мм та вивченими голосними; розвивати зв'язне мовлення учнів, пам'ять; виховувати любов до мами — найріднішої людини.
15 листопада, 2016 0
Мета: закріплювати вміння учнів виділяти у словах звук [и], виконувати звуковий аналіз слів; формувати аудіативні вміння; розвивати зв'язне мовлення учнів, мислення; виховувати любов до Батьківщини.
15 листопада, 2016 0
Мета: ознайомити учнів з буквою Ии, її звуковим значенням; вдосконалювати навички звуко-складового аналізу слів; ознайомити учнів з багатозначними словами; розвивати пам'ять, увагу, фонематичний слух; виховувати любов до природи.
15 листопада, 2016 0
Мета: закріпити знання учнів про букву Оо, її звукове значення; виробляти вміння читати склади, слова; працювати над інтонуванням речень; формувати в учнів аудіативні, орфоепічні вміння; розвивати зв'язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до спорту.
14 листопада, 2016 0
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12