Урок: Контрольна робота № 1 (укр. літ., 5 клас)

11 листопада, 2016 0

Мета:

  • навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, сформованості вмінь та навичок із вивчених тем;

  • розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення; 

  • виховна: виховувати відповідальність, старанність.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: тести.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Інструктаж учителя стосовно контрольної роботи

IV. Виконання завдань 

І варіант

Початковий рівень
1. Мара — богиня…
А краси;
Б добра й захисту;
В темної ночі, страшних сновидінь;
Г грому й блискавки.

2. Художній прийом, який полягає в наділенні неживих предметів, явищ при­роди людськими якостями — це…
А порівняння;
Б персоніфікація;

class="" style="margin-left: 20px;">В епітет;
Г гіпербола.

3. Укажіть, у сюжеті якого твору є фантастичні елементи.
А «Ох»;
Б «Про правду і кривду»;
В «Мудра дівчина»;
Г «Ой Морозе-Морозенку».


Середній рівень

1. Назвіть характерні риси соціально-побутової казки.

2. Установіть відповідність між фрагментом твору та його назвою.

«І повелів їм зробити розчин…, і повелів вико­пати колодязь і вставити туди кадіб, і налляв розчину в кадіб. Повелів їм шукати меду»

«Він узяв із багаття палаючу гілку і підніс її до квітучого куща. В ту ж мить увесь кущ спалахнув голубувато-зеленкуватим полум'ям»

«Вона йому дала напитись, а сама така радіс­на стала, та мерщій у город трюком і розказа­ла всім городянам, що їде такий чоловік»

А «Неопалима купина»

Б «Про правду і кривду»

В «Білгородський ки­сіль»

Г «Дажбог»

Достатній рівень

Доведіть, що казка «Мудра дівчина» належить саме до цього фольклорно-го жанру.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем: 1. «Міфи та легенди — скарбниці нашого минулого». 2. «Втілення світогляду наших пращурів у казках». 3. «На кого з казкових героїв я хочу бути схожим».

ІІ варіант

Початковий рівень
1. Дажбог — бог…
А сонця;
Б добра й захисту;
В грому й блискавки;
Г вітру.

2. Фольклор — це…
А сукупність народних пісень, казок, прислів'їв, приказок;
Б збірник народних легенд, переказів;
В усна творчість народу;
Г принцип, за яким організовуються всі народні твори.

3. Укажіть, які з наведених творів НЕ належать до легенд.
А «Дажбог»;
Б «Про зоряний Віз»;
В «Неопалима купина»;
Г «Як виникли Карпати».


Середній рівень

1. Назвіть характерні риси фантастичної казки.

2. Установіть відповідність між фрагментом твору та його назвою.

«А ми підем косить. То ти, як уже буде готова, вийди на такий-то курган да й зови нас, а ми почуємо да й прийдем»

«Йшла вона, йшла та по дорозі сіла від­почити, а глечик поставила коло себе на землю»

«Вона знала свого батька дуже добре і знала, що як він щось захотів, то вже від того не відступить»

А «Мудра дівчина»

Б «Чому в морі є перли і мушлі»

В «Про зоряний Віз»

Г «Прийом у запорожців»

3. Визначте вид народної казки «Про правду і кривду». Наведіть аргументи.

Достатній рівень

Поясніть, чому небіж із казки «Про правду і кривду» все ж таки зміг досяг­ти вершин.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем: 1. «Добро і зло в казках». 2. «Козацтво в українських народних переказах». 3. «Міфи та легенди українців як форма збереження досвіду».

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Напишіть твір-роздум «Казка в моєму житті».

Оцінка матеріалу
Коментувати
Введіть код з малюнка:*
оновити, якщо не видно коду